SFS 2022:1141 Lag om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning / SFS 2022:1141 Lag om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning
SFS2022-1141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:BCDIEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;font-family:HNDKTA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;font-family:QDTRPI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:EYFOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2018:550) med kompletterande </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>best�mmelser till EU:s energim�rkningsf�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 3 a och 4 �� och rubriken n�rmast <br/>f�re 4 � lagen (2018:550) med kompletterande best�mmelser till EU:s <br/>energim�rkningsf�rordning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b>2 I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> EU:s marknadskontrollf�rordning</i>: Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">f�rordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och <br/>�verensst�mmelse f�r produkter och om �ndring av direktiv 2004/42/EG <br/>och f�rordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, och </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"> <i>marknadskontrollmyndighet</i>: den myndighet som ut�var marknads-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">kontroll enligt EU:s energim�rkningsf�rordning, EU:s marknadskontroll-<br/>f�rordning och denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>3 a �</b>3 Vid marknadskontroll enligt EU;s marknadskontrollf�rordning har <br/>marknadskontrollmyndigheten befogenhet </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att enligt artikel 14.4 a14.4 c kr�va att ekonomiska akt�rer ska till-</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handah�lla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att enligt artikel 14.4 d utf�ra oanm�lda inspektioner p� plats och</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fysiska kontroller av produkter, </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. att enligt artikel 14.4 e f� tilltr�de till lokaler, mark eller transport-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">medel, </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft116">4. att enligt artikel 14.4 f inleda unders�kningar p� eget initiativ,<br/>5. att enligt artikel 14.4 g kr�va att ekonomiska akt�rer ska vidta l�mpliga</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">�tg�rder f�r att f� en bristande �verensst�mmelse att upph�ra eller att elimi-<br/>nera en risk, </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft116">6. att enligt artikel 14.4 h sj�lv vidta �tg�rder,<br/>7. att enligt artikel 14.4 j inf�rskaffa, inspektera och demontera varu-</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">prover, och </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. att enligt artikel 14.4 k kr�va att inneh�ll p� ett onlinegr�nssnitt ska av-</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�gsnas, att en varning ska visas eller att �tkomsten ska begr�nsas. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Marknadskontrollmyndigheten f�r inf�rskaffa ett varuprov under dold </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">identitet enligt artikel 14.4 j i f�rordning (EU) 2019/1020 endast om det �r <br/>n�dv�ndigt f�r att syftet med kontrollen ska uppn�s. Myndigheten ska <br/>underr�tta den ekonomiska akt�ren om att inf�rskaffandet har skett under <br/>dold identitet, s� snart det g�r utan att syftet med �tg�rden g�r f�rlorat. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441. <br/>2 Senaste lydelse 2021:682. <br/>3 Senaste lydelse 2021:682. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> 2022:1141 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft115"> 30 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:1141 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Befogenheten enligt f�rsta stycket 8 g�ller inte i fr�ga om databaser som </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">omfattas av tryckfrihetsf�rordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens <br/>skydd. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">N�r �ndrade f�rh�llanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">myndigheten besluta att en s�dan skyldighet som avses i f�rsta stycket 8 inte <br/>l�ngre ska g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rel�gganden <br/>4 �</b> Marknadskontrollmyndigheten f�r besluta de f�rel�gganden som <br/>beh�vs i ett enskilt fall f�r att EU:s energim�rkningsf�rordning och EU:s <br/>marknadskontrollf�rordning ska f�ljas. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 25 juli 2022. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">KHASHAYAR FARMANBAR </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Pontus S�derstr�m <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:550) med kompletterande

best�mmelser till EU:s energim�rkningsf�rordning

Utf�rdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 3 a och 4 �� och rubriken n�rmast
f�re 4 � lagen (2018:550) med kompletterande best�mmelser till EU:s
energim�rkningsf�rordning ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 I denna lag betyder

 EU:s marknadskontrollf�rordning: Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och
�verensst�mmelse f�r produkter och om �ndring av direktiv 2004/42/EG
och f�rordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, och

 marknadskontrollmyndighet: den myndighet som ut�var marknads-

kontroll enligt EU:s energim�rkningsf�rordning, EU:s marknadskontroll-
f�rordning och denna lag.

3 a �3 Vid marknadskontroll enligt EU;s marknadskontrollf�rordning har
marknadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a14.4 c kr�va att ekonomiska akt�rer ska till-

handah�lla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utf�ra oanm�lda inspektioner p� plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e f� tilltr�de till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda unders�kningar p� eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kr�va att ekonomiska akt�rer ska vidta l�mpliga

�tg�rder f�r att f� en bristande �verensst�mmelse att upph�ra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h sj�lv vidta �tg�rder,
7. att enligt artikel 14.4 j inf�rskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

8. att enligt artikel 14.4 k kr�va att inneh�ll p� ett onlinegr�nssnitt ska av-

l�gsnas, att en varning ska visas eller att �tkomsten ska begr�nsas.

Marknadskontrollmyndigheten f�r inf�rskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i f�rordning (EU) 2019/1020 endast om det �r
n�dv�ndigt f�r att syftet med kontrollen ska uppn�s. Myndigheten ska
underr�tta den ekonomiska akt�ren om att inf�rskaffandet har skett under
dold identitet, s� snart det g�r utan att syftet med �tg�rden g�r f�rlorat.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2021:682.
3 Senaste lydelse 2021:682.

SFS

2022:1141

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1141

2

Befogenheten enligt f�rsta stycket 8 g�ller inte i fr�ga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsf�rordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

N�r �ndrade f�rh�llanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en s�dan skyldighet som avses i f�rsta stycket 8 inte
l�ngre ska g�lla.

F�rel�gganden
4 �
Marknadskontrollmyndigheten f�r besluta de f�rel�gganden som
beh�vs i ett enskilt fall f�r att EU:s energim�rkningsf�rordning och EU:s
marknadskontrollf�rordning ska f�ljas.

Denna lag tr�der i kraft den 25 juli 2022.

P� regeringens v�gnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus S�derstr�m
(Infrastrukturdepartementet)

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.