Familjerätt är ett brett rättsområde som de flesta stöter på någon gång i livet – till exempel om man gifter sig med någon, får barn eller ska ärva tillgångar från någon som har dött. Familjerätten reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående. Frågor om äktenskap, samboende, bodelning, arv och testamente räknas alltså till familjerätten. Mycket rör även barns förhållande till sina föräldrar – såsom vårdnad, boende och rätt till umgänge. Frågor om förmyndarskap, bland annat genom god man eller förvaltare, hör också hit. De viktigaste lagarna inom familjerätt är äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken och sambolagen.

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Familjerätt
Viktiga lagar inom familjerätt