SFS 1987:678

870678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:678

^ om ändring i äktenskapsbalken;

utkom Mn trycket

den 30 juli 1987

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 8 kap. 3 § och 13 kap. 1 §

i

äktenskapsbalken orden "konkurslagen (1921:225)" skall bytas ut mot

1

"konkurslagen (1987: 672)".

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1988.

il

På regeringens vägnar

5

: STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

Prop. 1986/87:90, LU 32. rskr. 320.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.