SFS 1968:206

680206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

,

Nr 206 , ;

;

Lag

om ändrad lydelse av 13 kap. 13 § giftennålsbalten;

given Stockholms slott den 17 maj ,1968,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

eoH

^ honung, göra veterligt: att Vi, med riksdagens funnit

att 13 kap. 13 8 giftermålsbalken^ skall erhålla ändrad Jy-

nedan anges

,

",

'

4r>; Rslcr 2 09.

^ ^

a^te lydelse av 13 tap. 13 § se 1958: 839.

^^^t)00,Svcn&h f�TfattningssamUixg 198S, AV SOS�2J7

¬

background image

C32

1968 ⬢ Nr 206 och 207

13 KAP.

13 §.i

Vid lollcrnas

Skall ena

Rält, varom -

. makens lotl.

. äger anvisa.

U1 ClIX >

anförvants dödsbo.

Denna lag träder i krafl den 1 ju li 1908.

^gaci

eii X jLiAx

^ . 11

vpderbör hava sig hörsainligen alt eflerrälta. Till ylterniera

l,ava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sigil)

bekräfta låtit.

.

Stockbolms slott den 17 maj 1968.

GU ST

ADOLF

(.Justitiedepartementet)

(L. S.)

HERMAN' KLING

Vi(

Yend

folt f öl

iastegf

Del:

\isso 11

khäfl

SlQC

'

^égaam

i

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.