SFS 1969:798

690798.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

rlksdageni-, funnit

||f

Nr 798

:[

^1'

om ändring i giftermålsbalken;

]

givm Stockholms slott den 2S no vember 1969.

j:

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med rlksdageni-, funnit

goU förordna, dels a lt i 1 kap. 6 §, 2 k ap. 2 §, 9 kap. 9 §, 11 kap. 20 § samt

15 kap. 16 och 17 §§ giftermålsbalken^ orden "eller domaren" skall utgå,

dchalti 15 kap. 21 § samma balk orden "eller domarens" skall utgå, dels

att i 8 kap. 11 § samt l5 kap. 4 och 15 §§ samma balk orden "Stockholms

rådstuvurätt" skall bylas ut mot orden "Stockholms tingsrätt".

Denna iag träder i kraft den 1 Januari I97I,

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\isso kava Y i detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 november 1969.

il ⬢

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Gustitiedeparlementet)

'

LENNART GEIJER

I Pfop. ]9Gf): 119, ILU 50, rskr 336.

Senaste lydelse av

2 kap. 2 § 1949:383

nap. 9 § 1964; 654

11 kap. 20 §

,

lakap. 4 § 1954:437

kap. 15 § 1946:822.

fSrfaliningssamling 1969, Nr 798�814

i- i

{ .
J '

i!

:!:⬢

L

: 1

L'.i

fl

1 i

y !

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.