SFS 1993:304 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1993:304 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1993_304 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:304
Utkom från trycket
den 18 maj 1993

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 6 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § äktenskapsbalken skall

ha följande lydelse.

3 § Behörig att vara vigselförrättare är

1. präst i Svenska kyrkan,

2. sådan präst eller annan befattningshavare i ett annat trossamfund

som har förordnande enligt bestämmelserna i lagen (1993:305) om rätt att
förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan,

3. lagfaren domare i tingsrätt, eller
4. den som länsstyrelsen har förordnat till vigselförrättare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:211, bet. 1992/93: LU42, rskr. 1992/93:327.

785

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.