SFS 1998:244 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Äktenskapsbalk (1987:230) / SFS 1998:244 Lag om ändring i äktenskapsbalken
SFS 1998_244 Lag om ändring i äktenskapsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:244
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 3 kap. 1 § äktenskapsbalken2 or-

den ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

520

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Senaste lydelse av 3 kap. 1 § 1991:495.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.