SFS 1974:237

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1974:237
740237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 237

om ändring i ärvdabalken;

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 10 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' att 9 kap. I § ärvdabalken

skall ha nedan angivna lydelse.

9 kap.

1

Den som fyllt aderton år må genom testamente förordna om sin

kvarlåtenskap. Testamente må ock göras av underårig, som är eller

varit gift eller som efter fyllda sexton år vill förordna om egendom,
över vilken han äger själv råda.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

' Prop. 1974:44, LU 12, rskr 169.

^ Senaste lydelse 1969:159.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.