SFS 1990:35

900035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ill?

Lag

SFS 1990:35

om ändring i ärvdabalken;

utkom från trycket

den 6 mars 1990

utfardad den 15 februari 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 15 kap. 1 § tredje stycket ärvda­

balken^ orden "33 kap. 2 § brottsbalken" skall bytas ut mot "30 kap. 6 §

brottsbalken".

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' 1989/90: JuU2, rskr. 106.

^ Senaste lydelse 1964:165.

55

"1...

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.