SFS 1970:851

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1970:851
700851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 851

Lag

om ändring i ärvdabalken;

given Stockholms slott den 17 dec ember 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 19 kap. 11 § ärvdabalken skall ha nedan angivna lydelse.

19 KAP.

11 §.

Boutredningsmannen har

erforderliga åtgärder.

Finnas tillgångarna ej förslå till gäldens betalning, skall boutrednings­

mannen söka träffa uppgörelse med borgenärerna. Om uppgörelse ej kan

nås och delägarna ej fylla bristen samt ej heller offentligt ackord kommer

till stånd, skall boutredningsmannen avträda boets egendom till konkurs.

I fråga

� kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

' Prop. 1970:136, ILU 65, rslcr 449,

¬

background image

S5I och 852

stocldiotos slott den 17 deecmher 1970.

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

LENNART GE IJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.