SFS 1969:800

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1969:800
690800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1969 ⬢ Nr 800 och SOI

2085

Nr 800

Lag

om ändring i ärvdabalken;

ffiven Siockbolms $loU d en 28 november J969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, gora veterligt: alt Vi, med rrksdagenL funnit

f-ott föror dna, att i 14 kap. 2 §, 20 kap. 8 § och 25 kap. 2 § an'dabalUen

orden "Slockholms rådhusrätt" skall bytas ut mot orden "Stockholms

tingsrätt".

Demialag trader i kraft den 1 januari 1971.

Det alla so m vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

usso hava V i detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 november 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(JusUliedepartementel)

LENNART GETJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.