SFS 1964:165

Du är här: Start / Familjerätt / Ärvdabalk (1958:637) / SFS 1964:165
640165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 165

Lag

�~tn ämlrrf lyJd.e ..v 15 kap. 1 oA 3 §§ avvaal.alkcn;

rfu>en SloMms .-dotl dai 20 mar.-> lOUi.

^

V i GUSTAF ADOLF, m e d G u d s _n a d

^ v |

tiksdageaL

V c n d e s K o n u n g, g ö r a v c t avU g 1: aU

J, ,,1,^ erhålla ändrad

gott förordna, all 15 kap. 1 och 3 §§ arvdabalkcn skola erna

lydelse pu sätt nedan angjvcs.

15 KAP.

1 §-

E] må � � � om hvct.^

Draper lian

dräpte levat.

femton år

Vad nu sagts skall ej gälla, om gärningsmannen var

^ivses i

eller handlat under inflytande av sådan själslig abnoTmum,

33 kap. 2 § brottsbalken.

® §⬢

...

f"llpr

Vad i 1 och 2 §§ är sagt om förövare av brottslig gärning

som medverkat Ull brottet såsom i 23 kap. 4 och 5 §§ hroUsbatke

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

s

k

s

' Prcvp. 19Ghl O; UU 3; iHla- 70.

¬

background image

1964 . Nr 165 och 166

431

' '

Ila som vederbör hava sig hörsamligen att eftenätta. Till yttermera

|

Vi detta med egen hand underskrhit och med Vårt kiuigl. sigill

; |

sIoU den 20 mars 1964.

; 1

GUSTAF ADOLF

^ ,

(L. S.)

^

,j�~slilicdepartementct)

HERMAN KUNG

>

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.