SFS 1987:631

870631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:CQCHXQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:CQCHXQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UMEIUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:CONQAW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UMEIUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:UMEIUI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:2px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:53px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1987:631 </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">den 26 juni 1987 </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:769px;white-space:nowrap" class="ft13"><i><b>" �K-</b></i></p> <p style="position:absolute;top:53px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i f�r�ldrabalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:127px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 15 kap. 7 � f�r�ldrabalken^ skall </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">15 kap. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � Penningar eller v�rdepapper, som av f�rmyndaren innehavas f�r den </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">omyndiges r�kning, skola av honom s� f�rvaras, att de ej sammanblandas </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">med penningar eller v�rdepapper, som tillh�ra f�rmyndaren sj�lv eller </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">eljest innehavas av honom. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Har den omyndige aktier eller andra d�rmed j�mf�rliga v�rdepapper, </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft16">�ver vilka enligt lag bok eller f�rteckning f�rs, skall f�rmyndaren se tilb att <br/>den omyndige, s� snart det kan ske, tas upp d�r som �gare. I fr�ga om <br/>aktier i avst�mningsbolag skall f�rmyndaren dessutom g�ra anm�lan till </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft16">f�rteckning enligt 3 kap. 12 � aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 � <br/>f�rs�kringsr�relselagen (1982:713) respektive 3 kap. 13 � bankaktiebolags�</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1987:618). </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Andra stycket �ger inte till�mpning i fr�ga om aktier som har f�rvaltarre-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft16">gistrerats enligt 3 kap. 10 � andra stycket f�rsta meningen aktiebolags�<br/>lagen, 3 kap. 10 � a ndra stycket f�rsta meningen f�rs�kringsr�relselagen <br/>eller 3 kap. 11 � f�rsta stycket bankaktiebolagslagen. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft12">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft12">Maria Renmyr </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1986/87; 12, NU 36, rskr. 356. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Balkan omtryckt 1983:485. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

\

SFS 1987:631

Utkom fr�n trycket

den 26 juni 1987

" �K-

Lag

om �ndring i f�r�ldrabalken;

utf�rdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 15 kap. 7 � f�r�ldrabalken^ skall

ha f�ljande lydelse.

15 kap.

7 � Penningar eller v�rdepapper, som av f�rmyndaren innehavas f�r den

omyndiges r�kning, skola av honom s� f�rvaras, att de ej sammanblandas

med penningar eller v�rdepapper, som tillh�ra f�rmyndaren sj�lv eller

eljest innehavas av honom.

Har den omyndige aktier eller andra d�rmed j�mf�rliga v�rdepapper,

�ver vilka enligt lag bok eller f�rteckning f�rs, skall f�rmyndaren se tilb att
den omyndige, s� snart det kan ske, tas upp d�r som �gare. I fr�ga om
aktier i avst�mningsbolag skall f�rmyndaren dessutom g�ra anm�lan till

f�rteckning enligt 3 kap. 12 � aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 �
f�rs�kringsr�relselagen (1982:713) respektive 3 kap. 13 � bankaktiebolags�

lagen (1987:618).

Andra stycket �ger inte till�mpning i fr�ga om aktier som har f�rvaltarre-

gistrerats enligt 3 kap. 10 � andra stycket f�rsta meningen aktiebolags�
lagen, 3 kap. 10 � a ndra stycket f�rsta meningen f�rs�kringsr�relselagen
eller 3 kap. 11 � f�rsta stycket bankaktiebolagslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Maria Renmyr

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87; 12, NU 36, rskr. 356.

^ Balkan omtryckt 1983:485.

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.