SFS 1977:202

770202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:QOKIFW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:QOKIFW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:9px;font-family:YWJCVY+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:NJEMUW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:YWJCVY+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:YWJCVY+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:22px;font-family:QOKIFW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:21px;font-family:QOKIFW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:458px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:202 </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">den 12 maj 1977 </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">524 </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i f�r�ldrabalken; </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft11">iitfardad den 21 ap ril 1977. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' F�reskri\cs att 19 k ap. 15 oc h 16 �� f�r�ldra�</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">balken- skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft17">15 � 1 fr�g a om ers�ttning, arvode, pension och andra ekonomiska f�r-<br/>m�ner till �verf�rmyndare, ledamot i � verf�rmyndarn�mnd och ers�ttare </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft18">�ger vad som f�reskrives i 2 kap, 29 � kommunallagen (1977:179) motsva�<br/>rande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11">16 � Vad som f�reskrives i kommunallagen (1977:179) om n�mnd som </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft18">avses i 3 k ap, 13 � a ndra stycket n�mnda lag g�ller, med de avvikelser som <br/>f�lja av detta kapitel, i fr�g a om �verf�rmyndarn�mnd och i till� mpliga de�</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">lar betr�ffande �verf�rmyndare. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kra ft den 1 juli 1977. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft11">Bo Broom� </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1976/77:1, KU 25. rskr 148 . </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">Balken omtryckt 1976:612. </p> <p style="position:absolute;top:1225px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>- M 4 , </b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft11">' ^ r1 </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:812px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>LMI </i></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>( </b></p> <p style="position:absolute;top:621px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft11">''fer; </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>-� </b></p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>! K </b></p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft11">" t*-</p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>t-</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1977:202

Utkom fr�n trycket

den 12 maj 1977

524

Lag

om �ndring i f�r�ldrabalken;

iitfardad den 21 ap ril 1977.

Enligt riksdagens beslut' F�reskri\cs att 19 k ap. 15 oc h 16 �� f�r�ldra�

balken- skall ha nedan angivna lydelse.

15 � 1 fr�g a om ers�ttning, arvode, pension och andra ekonomiska f�r-
m�ner till �verf�rmyndare, ledamot i � verf�rmyndarn�mnd och ers�ttare

�ger vad som f�reskrives i 2 kap, 29 � kommunallagen (1977:179) motsva�
rande till�mpning.

16 � Vad som f�reskrives i kommunallagen (1977:179) om n�mnd som

avses i 3 k ap, 13 � a ndra stycket n�mnda lag g�ller, med de avvikelser som
f�lja av detta kapitel, i fr�g a om �verf�rmyndarn�mnd och i till� mpliga de�

lar betr�ffande �verf�rmyndare.

Denna lag tr�der i kra ft den 1 juli 1977.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Bo Broom�

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:1, KU 25. rskr 148 .

Balken omtryckt 1976:612.

- M 4 ,

' ^ r1

LMI

(

''fer;

-�

! K

" t*-

t-

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.