SFS 1969:617

690617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:VEZJHA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:NTJJRV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KDQQZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:KDQQZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:KDQQZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:XAVRAC+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;line-height:18px;font-family:KDQQZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:KDQQZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:NTJJRV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:25px;font-family:QUVMPE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:34px;font-family:KDQQZM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:BIVOJB+Arial;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:692px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Nr 617 </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i f�raldrabalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>(jiven </i></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11"><i>Slockholms sloil den 5 december 1969. </i></p> <p style="position:absolute;top:831px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">Vi GUSTAF AD OLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes ocli </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft12">^endes Konung, g�ra vete r ligt: att Vi, med riksdagenU funnit </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">�0^1 f�rordna, dels att 1 kap. 4 � samt 20 kap. 3, 4, 13 och 13 a �� f�raldra-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">fi </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft12">upph�ra att g�lla, dels att 1 kap. 2 �, 3 kap., 8 kap. 3, 4 och </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft12">J Ss, 20 k ap. 9 och 11 �� samt rubriken n�rmast f�re 20 kap. 1 � samma </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">skall erh�lla �ndrad lydelse p� satt nedan anges. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft12">1 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">Faderskapet till barn som ej har �ktenskaplig b�rd (barn utom aklew </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">f^stst�lles enligt 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">' </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft13">52. rskr 367. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">"^tnaslo lydelse av 20 kap. 3 och 13 �� 1958: 640. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:783px;height:1262px;"> <img width="783" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:73px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft20">r�G*J " Nr 017 </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft20">1 ^/2 </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:460px;white-space:nowrap" class="ft20">3 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft20">OtTi f aderskapet till barn utom �ktenskap </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft20">1 �. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">raflcisKapct tilJ barti nloin �ktenskap faststalies genom erk�nnande eller </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft21">dom </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Erk�nnnndc a\ faderskapet till barn utom alclenskap sker skriftlicen </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft23">Erk�nnandet skall bevittnas av tv� personer ocli skriftligen godk�nnas <br/>liarnav�rdsmannen eller, om s�dan ej ar ftirordnad, barnav�rdsn�mndet] </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft20">saml a\ modern eller s�rskilt forordnad f�rmyndare f�r barnet. Har Lar-</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft20">iiet iijjpnalt myndig �lder, skall erk�nnandet i st�llet godk�nnas av barnet </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft20">sj�lv t Erk.inmmdc kan ske �v en forc barnets f�delse. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Bamav�rdsmanncn och barnav�rdsn�mnden f�r l�mna sitt godk�nnande </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">cndibl om det Kan antagas att mannen �r fader till barnet. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">Visas senare att mannen ej ar fader till barnet, skall r�tten f�rklaia, att </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft20">erk�nnandet saknar verkan </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">balten skall f�rklara en man vara fader till barn utom �ktenskap, om </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft20">del ar utrett att han haft samlag med barnets moder under tid d� bar-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft20">ncl kan vara avlat ocb det med ji�nsyn till samtliga omst�ndigheter �r san-</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft20">nolikt alt barnet avlats av honom </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft20">4 �.i </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rfarandet vid faslsthllande av faderskapet </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft20">111 bar n utom �ktenskap, f�r vilket baruav�rdsman �r f�rordnad, medde�</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft20">las i s.xrskilcl lag </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft20">8 KAP </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft20">3 ^ </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordnas f�r'barn utom �ktenskap, om den som </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20">anmt' </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft20">hornet ar kyrkobokford i riket eller eljest vnstas bar F�r </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20">v irdmrifu&#34;/' </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft20">^htenskap kan barnav�rdsman f�rordnas p� beg�ran a x </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft20">avai en, om barnet �r svensk medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">den^mn^'w </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft20">^'''^&#34;�&#34;^�fdsn�mnden i den f�rsainllDg'1''&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">c] kvrkobokf�r) </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:502px;white-space:nowrap" class="ft20">kyrkobokf�rd. �r v�rdnadshav aren </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">i den ort d�r , </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft20">' ^&#34;^&#34;^dnas barnav�rdsman av barnav�rdsn�mnds </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20">barna^Jrdw�m^denfsioSX,' </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft20">T'&#34; </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">enerkn. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft20">Knrnav�rdsmannen har </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r underl^rsSvidKr^ </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft20">alt erh�lla bitr�de av </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">av d elgnnlngar &#34; </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft20">^^rforskande eller h�rande och f�r verksta </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft20">'S^n.sU \uUW l�n 32, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30">1969 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft30">Nr 617 och 618 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft30">1373 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft30">20 KAP, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft31"><i>]J�l och �renden, roranrfe �ktenskaplig b�rd, adoption, v�rdnad och under~ </i></p> <p style="position:absolute;top:130px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft32"><i><b>bk </b></i></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft30">. 9 �.^ </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft30">pj-gga r�rande </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft30">sitt honivist. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan ang�ende underh�ll till barn upptages av r�tten i den ort, d�r </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">svaranden har sitt hem^'ist. S�dan fr�ga kan v�ckas �ven i samband med </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30">uiJ] r�rande faderskapet till barn utom �ktenskap. Ang�ende talan om un�</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30">derh�ll enligt 7 kap. 10 � �t modern till barn utom �ktenskap skall vad </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">ang�ende talan om underh�ll till barnet �r stadgat �ga motsvarande till-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad i </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft30">med aktenskapsm�l. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft30">11 �. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">1 m�l onr underh�ll till barn f�r modern, om bon har v�rdnaden om </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">barnet, f� ra talan f�r barnet, �ven om hon ej uppn�tt myndig �lder. �r s�r�</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft30">skild f�rm jmdare for barnet f�rordnad, bar han samma r�tt att f�ra talan </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r barnet. �ven barnav�rdsman f�r fora s�dan talan. Var och en som kan </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">f�ra talan f�r barnet skall f� tillf�lle att yttra sig i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Underh�llsbidrag m� </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30"> av underh�lls tid en. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Underh�ll till </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft30">f�religger d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1970. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">Det alla .som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">visso hava ^'i detta med egen hand underskrivit och med V�rt kimgl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30">bekr�fta l �tit. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">Stockholms slott den 5 december 1969. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft33">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:690px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justiliedeparlemenlet) </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft30">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft35">�</p> </div> </div>
background image

Nr 617

Lag

om �ndring i f�raldrabalken;

(jiven

Slockholms sloil den 5 december 1969.

Vi GUSTAF AD OLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes ocli

^endes Konung, g�ra vete r ligt: att Vi, med riksdagenU funnit

�0^1 f�rordna, dels att 1 kap. 4 � samt 20 kap. 3, 4, 13 och 13 a �� f�raldra-

fi

upph�ra att g�lla, dels att 1 kap. 2 �, 3 kap., 8 kap. 3, 4 och

J Ss, 20 k ap. 9 och 11 �� samt rubriken n�rmast f�re 20 kap. 1 � samma

skall erh�lla �ndrad lydelse p� satt nedan anges.

1 KAP.

Faderskapet till barn som ej har �ktenskaplig b�rd (barn utom aklew

f^stst�lles enligt 3 kap.

'

52. rskr 367.

"^tnaslo lydelse av 20 kap. 3 och 13 �� 1958: 640.

background image

r�G*J " Nr 017

1 ^/2

3 KAP.

OtTi f aderskapet till barn utom �ktenskap

1 �.

raflcisKapct tilJ barti nloin �ktenskap faststalies genom erk�nnande eller

dom

2 �

Erk�nnnndc a\ faderskapet till barn utom alclenskap sker skriftlicen

Erk�nnandet skall bevittnas av tv� personer ocli skriftligen godk�nnas
liarnav�rdsmannen eller, om s�dan ej ar ftirordnad, barnav�rdsn�mndet]

saml a\ modern eller s�rskilt forordnad f�rmyndare f�r barnet. Har Lar-

iiet iijjpnalt myndig �lder, skall erk�nnandet i st�llet godk�nnas av barnet

sj�lv t Erk.inmmdc kan ske �v en forc barnets f�delse.

Bamav�rdsmanncn och barnav�rdsn�mnden f�r l�mna sitt godk�nnande

cndibl om det Kan antagas att mannen �r fader till barnet.

Visas senare att mannen ej ar fader till barnet, skall r�tten f�rklaia, att

erk�nnandet saknar verkan

balten skall f�rklara en man vara fader till barn utom �ktenskap, om

del ar utrett att han haft samlag med barnets moder under tid d� bar-

ncl kan vara avlat ocb det med ji�nsyn till samtliga omst�ndigheter �r san-

nolikt alt barnet avlats av honom

4 �.i

f�rfarandet vid faslsthllande av faderskapet

111 bar n utom �ktenskap, f�r vilket baruav�rdsman �r f�rordnad, medde�

las i s.xrskilcl lag

8 KAP

3 ^

f�rordnas f�r'barn utom �ktenskap, om den som

anmt'

hornet ar kyrkobokford i riket eller eljest vnstas bar F�r

v irdmrifu"/'

^htenskap kan barnav�rdsman f�rordnas p� beg�ran a x

avai en, om barnet �r svensk medborgare.

den^mn^'w

^'''^"�"^�fdsn�mnden i den f�rsainllDg'1''"'

c] kvrkobokf�r)

^

kyrkobokf�rd. �r v�rdnadshav aren

i den ort d�r ,

' ^"^"^dnas barnav�rdsman av barnav�rdsn�mnds

barna^Jrdw�m^denfsioSX,'

T'"

enerkn.

Knrnav�rdsmannen har

,

f�r underl^rsSvidKr^

alt erh�lla bitr�de av

av d elgnnlngar "

^^rforskande eller h�rande och f�r verksta

'S^n.sU \uUW l�n 32,

background image

1969

Nr 617 och 618

1373

20 KAP,

]J�l och �renden, roranrfe �ktenskaplig b�rd, adoption, v�rdnad och under~

bk

. 9 �.^

pj-gga r�rande

sitt honivist.

Talan ang�ende underh�ll till barn upptages av r�tten i den ort, d�r

svaranden har sitt hem^'ist. S�dan fr�ga kan v�ckas �ven i samband med

uiJ] r�rande faderskapet till barn utom �ktenskap. Ang�ende talan om un�

derh�ll enligt 7 kap. 10 � �t modern till barn utom �ktenskap skall vad

ang�ende talan om underh�ll till barnet �r stadgat �ga motsvarande till-

l�mpning.

Vad i

med aktenskapsm�l.

11 �.

1 m�l onr underh�ll till barn f�r modern, om bon har v�rdnaden om

barnet, f� ra talan f�r barnet, �ven om hon ej uppn�tt myndig �lder. �r s�r�

skild f�rm jmdare for barnet f�rordnad, bar han samma r�tt att f�ra talan

f�r barnet. �ven barnav�rdsman f�r fora s�dan talan. Var och en som kan

f�ra talan f�r barnet skall f� tillf�lle att yttra sig i m�let.

Underh�llsbidrag m�

 av underh�lls tid en.

Underh�ll till

f�religger d�refter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1970.

Det alla .som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yttermera

visso hava ^'i detta med egen hand underskrivit och med V�rt kimgl. sigill

bekr�fta l �tit.

Stockholms slott den 5 december 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justiliedeparlemenlet)

LENNART GEIJER

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.