SFS 1964:324

640324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 324

Lag

om ändrad lydelse av 3 kap. 4 § föräldrakalken;

givm Stockholms sloU den. 29 maj 1964,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, g Ö r a v e t e r ] i g t: att Vi, med riksdagenh funnit

gott furordna, att 3 kap, 4 § föräldraball<en skall erhålla ändrad Ij'delse på
sätt nedan angives.

3 KAP.

4 §.

Har mannen inför präst som för kyrkoböckerna i den församling, där

barnet är kjTkobokfört, eller i tillkallat vittnes närvaro inför notanns

publiciis eller i handling, som bevittnats av tvä personer och godkänts av

barnavärdsmannen eller, om sådan ej finnes, av barnav^dsnämnden, er­

känt sig vara fader till barnet, och har erkännandet på enahanda satt vitsor-

<kals av modern, vare det gällande, där ej visas att han

Är modern död, eller är hon sinnessjuk, sinnesslo eller å okänd ort, skall

et-kännandet för att bliva gällande i nu stadgad ordning godkännas av har;

.Hets förmyndare eller av barnet själv, om det är myndigt.

Erkännes pä

vara on k tigt.

Erkännande må

barnOts^ födelse.

Denna lag träder i kraft den j^i^iiri 1965.

' Prop. 1964; 101; L'U 23: Bskr 2

¬

background image

1904 . Nr 32-i och 325

7-10

J

si"' liursamligeti att efterrätta. Till

»'="

Vårt tangl!^

''ttockholi''» slo» 'I™

^T 17

GUSTAFADOLF

(L. S.)

n

(Juslilieclepartementet)

HERMAN K Lm::

¬

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.