SFS 1963:152

630152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1 52

Lag

om ändring i föräldrabalfcEnj

given Sto ckholms slott dm 22 maj' 1963.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde,^

VMU

ifI

0^^. 20 Icip^ä f�"bs,ken^ sRolacrMl.s

..^^J^d^delse på säll nedan angives.

137;.L^U 26; Rskr 257.

.

> Sonf, |ydclse, se 1958: G39.

naste lydelse av 20 kop. 36 §, se 1958:640,

4 S33000, S vcnsl; författningssamling 1963, iVr J5J 134

¬

background image

'It--

i'-- ' '⬢-

1�G3 ⬢ Nr 152 och 153

stind. Sadanl tillstand erfordras ej, där värdebaiidllngea allenast TV'^'*

nom ba nhens försorg överföras till annan bank för att där nedsäftn^ ⬢ '

Vi

_._J

lf_

-r^i-i «

^7r /-.7.I1

« ⬢

-1 ..

⬢⬢

>. ..

^

S 1 f I t l I. . I

fän-ar. Be nedsatta värdehandlingarna skola under dverfonnvtahr '

STO färdas i enlighet med vad om dylik värd av omyndigs väfdoT,t

särskilt stadgas.

*

^

"^^iami[in-r,r

Vad sälutida

� överförmyndarens tillstånd.

Obligationer, vilka

stycket sägs.

Hava undcräriga

värdehandlingar sammanräknas.

Unnas onnmdigs

nedsatta värdehandlingar.

Dä fråga �

eller fara.

I l^ ^nuaH 15164,kip.^8^§.^^'

ns^o^hava vrdctH^mi

jiorsamligen att efterrätta. Till yttermera

bekräfta låtit.

'

^

imdersknvit och med Värt lamgl. sigill

Stockholms slott den 22 m aj 19G3.

GUSTAF ADOLF

i'liistitiedepartementet)

HERMAN K LING

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.