SFS 2004:797 Lag om ändring i föräldrabalken

Du är här: Start / Familjerätt / Föräldrabalk (1949:381) / SFS 2004:797 Lag om ändring i föräldrabalken
040797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FOIJLF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FOIJLF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:FOIJLF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FOIJLF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:FOIJLF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FOIJLF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FOIJLE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i f�r�ldrabalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 kap. 16 och 17 b �� f�r�ldrabal-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ken</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lan enligt 4 � andra stycket om gemensam v�rdnad f�r f�r�ld-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">rar som inte �r gifta med varandra pr�vas av Skatteverket. Anm�lan skall<br/>g�ras skriftligen av b�da f�r�ldrarna.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lan enligt 4 � andra stycket 2 g�rs hos Skatteverket eller F�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ringskassan.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut av Skatteverket f�r �verklagas hos den l�nsr�tt inom vars domkrets</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">barnet �r folkbokf�rt vid tidpunkten f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft10">Har en socialn�mnd godk�nt ett avtal om v�rdnad, skall ett medde-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lande om avtalets inneh�ll s�ndas samma dag till</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Skatteverket,<br/>2. om avtalet g�ller ett barn som har fyllt 15 �r: Centrala studiest�dsn�mn-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">den,</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. F�rs�kringskassan.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Balken omtryckt 1995:974.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2003:645.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2003:645.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:797</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�r�ldrabalken;

utf�rdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 kap. 16 och 17 b �� f�r�ldrabal-

ken

2 skall ha f�ljande lydelse.

6 kap.

16 �

3

Anm�lan enligt 4 � andra stycket om gemensam v�rdnad f�r f�r�ld-

rar som inte �r gifta med varandra pr�vas av Skatteverket. Anm�lan skall
g�ras skriftligen av b�da f�r�ldrarna.

Anm�lan enligt 4 � andra stycket 2 g�rs hos Skatteverket eller F�rs�k-

ringskassan.

Beslut av Skatteverket f�r �verklagas hos den l�nsr�tt inom vars domkrets

barnet �r folkbokf�rt vid tidpunkten f�r beslutet.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

17 b �

4

Har en socialn�mnd godk�nt ett avtal om v�rdnad, skall ett medde-

lande om avtalets inneh�ll s�ndas samma dag till

1. Skatteverket,
2. om avtalet g�ller ett barn som har fyllt 15 �r: Centrala studiest�dsn�mn-

den,

3. F�rs�kringskassan.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2003:645.

4 Senaste lydelse 2003:645.

SFS 2004:797

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.