Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konk urs, som omfattar egendom iDanmark, Finland, Island eller Norge, m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1935:576
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1983:164
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Kungörelse (1935:576) angående tillämpning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m.
SFS nr:

1935:576
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1935-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS

1983:164
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Sedan den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ingåtts en konvention om arv, testamente och boutredning, har Kungl. Maj:t funnit gott förordna,

*/k/ dels */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och lagen den 6 april 1934 (nr 68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge, skola äga tillämpning jämväl å dödsbos konkurs;

*/k/ dels ock */-k/ att lagen den 6 april 1934 (nr 69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall äga tillämpning jämväl å dom eller förlikning rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av dödsbos konkurs.

Övergångsbestämmelser

1983:164

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1935:576) angående tillämp ning å dödsbos konkurs av lagen den 6 april 1934 (nr 67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, m.m. skall upphöra att gälla i förhållande till Danmark och Finland vid utgången av april 1983.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.