Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1973:810
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:293
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.
SFS nr:

1973:810
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1973-11-16
Omtryck: 1976:812
Ändrad: t.o.m. SFS

2017:293
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap. Förordning (2017:293).

2 §   Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan.
Förordning (1981:758).

3 §   Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (2017:293).

4 §   Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket.
Förordning (2003:915).

5 §   Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299).

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.