Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1921:159
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1438
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1921:159
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1921-04-22 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1994:1438
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Föräldrabalkens bestämmelser om överförmyndarens tillsyn över förmyndares förvaltning, om förmyndares skyldighet att i vissa fall inhämta överförmyndarens samtycke, samt om förmyndares redovisningsskyldighet i förhållande till överförmyndaren gäller inte förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset. Beträffande sådant förmynderskap skall dock gälla vad som föreskrivs om förmyndares skyldighet att, när förmyndaren lämnar förmynderskapet, överlämna den omyndiges egendom och lämna slutredovisning, samt om talan därom. Lag (1994:1438).