Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1930:106
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:109
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1930:106
 Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1930-04-30 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2005:109
    Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet. Lag (2005:109).