SFS 1962:137

620137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

151(1

1962

Nr 137

Wi.

%

Nr 137

Lag

angående ändring i lagen den 28 februari 1958 (nr 52) om

av tid för preskription av rätt till arv eller testamente;

given Siocli:!iolms slofi den 11 maj 1902.

GUSTAF ADOLF, in c cl Guds n å d c, Sveriges, Göte

V e n (1 o s K o i i u n g, göra v e t e r J i g I: all Vi, med riksdageni

goll förordna, all lagen den 28 februari 1938 om förlängning av'hT?

[>rcskrijitinii av rätt lill arv eller tcslaiuentc skall erhålla ändrad

säll nedan angivcs.

Tid, inom ^ ilken arvinge eller testamcntstagare efter kuneörekp ohif,.

16 kajn 1, 2 clier 3 ^ ärvdabalkcn har alt göra sin rätt gällande

skål äro därtill, av rätten förlängas. Sådan förlängning må ske med

lem ar i sänder men må sammanlagt ej avse mora äa tio år

AnMikan om förlängning skall ingivas till rätten, innan preskrjptioui

Il all, ocli ma göras av den som har att bevaka arvingens eller testamsfe

agarens ralt i hncl. övriga dödsbodclägare skola genom särskilda medl'-

landcn av ratten crhalia [illfälle att yttra sig �ver ansökningen.

J-

Sedim lieslul �

allmänna tidningarna.

A

Denna lag träder i kraft den 1 januari 196.3.

I'"�� sig Iräi-sumligcn att

Stockholms siolt den 11 maj 1962.

GUSTAF ADOLF

(L. S )

(Jnstiliedoparlementel)

'

130; LUJ 3S; R.I,. ISU

id

efterrätta. Till ^

och med Vårt lainot. ^

HERMAK

⬢ i- f_

%

-7.

1

⬢i

k

I

137, v. ark.Stoclt

⬢'"ha ]0(i2. IvmiKl. Jloklryckcriet, P. .4. NorstetK t&Sönin" ,

t-i

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.