SFS 1987:801

870801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:801

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1966:680) om ändring av vissa

^

den 9 juli 1987

underhållsbidrag;

Denna lag träder i kraft den I j anuari 1988.

På regeringens vägnar

' Prop. 1986/87:86, LU 26. rskr. 247.

1912

^ Senaste lydelse av 5 § 198 1: 1192.

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 5 § lagen (1966:680) om ändring

av vissa underhållsbidrag^ ordet "giftermålsbalken" skall bytas ut mo t

"äktenskapsbalken".

STENWICKBOM

-fr:-,

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

⬢ s " t

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.