SFS 1990:1531

901531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ULAFLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:ULAFLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ULAFLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:ULAFLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:XPGXIF+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:XPGXIF+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:21px;font-family:XPGXIF+ArialMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ULAFLC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:242px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:1531 </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">den 15 januari 19 91 </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndlrmg i lagesi (1969:620) oum ers�ltning i vissa fall </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 13 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 2 � lagen (1969:620) om ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">ning i vissa fall f�r utgivna underh�llsbidrag^ skall ha f�lja nde lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft18">2 � Har en man enligt 1 kap. 1 � f�raldrabalken ansetts som far till ett <br/>barn eller har en mans faderskap till ett barn fastst�llts genom bekr�ftelse </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">eller dom, men frias mannen fr�n faderskapet, har han r�tt till ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">av allm�nna medel for underh�llsbidrag som han enligt 7 kap. 2 � for�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">balken utgett till barnet. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kra ft den 1 mars 1991. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft18">Severin Blomstrand <br/>(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1990/91:8, LU13, rskr. 5 3. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1979: 338. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft13">t] </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:788px;white-space:nowrap" class="ft13">iliji </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:786px;white-space:nowrap" class="ft14">311, </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:781px;white-space:nowrap" class="ft14">2 </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:779px;white-space:nowrap" class="ft15">-'�ii: </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:779px;white-space:nowrap" class="ft16">'/i fe: </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:1531

Utkom fr�n trycket

den 15 januari 19 91

om �ndlrmg i lagesi (1969:620) oum ers�ltning i vissa fall

utf�rdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 2 � lagen (1969:620) om ers�tt�

ning i vissa fall f�r utgivna underh�llsbidrag^ skall ha f�lja nde lydelse.

2 � Har en man enligt 1 kap. 1 � f�raldrabalken ansetts som far till ett
barn eller har en mans faderskap till ett barn fastst�llts genom bekr�ftelse

eller dom, men frias mannen fr�n faderskapet, har han r�tt till ers�ttning

av allm�nna medel for underh�llsbidrag som han enligt 7 kap. 2 � for�ldra-

balken utgett till barnet.

Denna lag tr�der i kra ft den 1 mars 1991.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:8, LU13, rskr. 5 3.

^ Lagen omtryckt 1979: 338.

t]

iliji

311,

2

-'�ii:

'/i fe:

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.