SFS 2001:396 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader / SFS 2001:396 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
010396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:HNAKPH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:HNAKPH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:HNAKPH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:HNAKPH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:HNAKPH+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HNAKPH+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:HNAKKB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:943) om erk�nnande av <br/>vissa utl�ndska �ktenskapsskillnader och <br/>hemskillnader;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2001.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i lagen (1973:943) om erk�n-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">nande av vissa utl�ndska �ktenskapsskillnader och hemskillnader skall inf�-<br/>ras en ny paragraf, 12 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft11">S�rskilda best�mmelser finns i r�dets f�rordning (EG) nr 1347/2000</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">av den 29 maj 2000 om domstols beh�righet och om erk�nnande och verk-<br/>st�llighet av domar i �ktenskapsm�l och m�l om f�r�ldraansvar f�r makars<br/>gemensamma barn.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BRITTA LEJON</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2001:396</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:943) om erk�nnande av
vissa utl�ndska �ktenskapsskillnader och
hemskillnader;

utf�rdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i lagen (1973:943) om erk�n-

nande av vissa utl�ndska �ktenskapsskillnader och hemskillnader skall inf�-
ras en ny paragraf, 12 �, av f�ljande lydelse.

12 �

S�rskilda best�mmelser finns i r�dets f�rordning (EG) nr 1347/2000

av den 29 maj 2000 om domstols beh�righet och om erk�nnande och verk-
st�llighet av domar i �ktenskapsm�l och m�l om f�r�ldraansvar f�r makars
gemensamma barn.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.

P� regeringens v�gnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

SFS 2001:396

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.