SFS 2005:441 Lag om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden / SFS 2005:441 Lag om ändring i lagen (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
050441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CPAGJL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CPAGJL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CPAGJL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CPAGJL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CPAGJL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CPAGJK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1979:1001) om erk�nnande av <br/>nordiska faderskapsavg�randen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (1979:1001) om erk�n-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">nande av nordiska faderskapsavg�randen skall inf�ras en ny paragraf, 5 �,<br/>av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 � </b>Det som s�gs i 3 och 4 �� om faderskap g�ller �ven f�r�ldraskap enligt<br/>1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Dag Mattsson <br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:441</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1979:1001) om erk�nnande av
nordiska faderskapsavg�randen;

utf�rdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (1979:1001) om erk�n-

nande av nordiska faderskapsavg�randen skall inf�ras en ny paragraf, 5 �,
av f�ljande lydelse.

5 � Det som s�gs i 3 och 4 �� om faderskap g�ller �ven f�r�ldraskap enligt
1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:441

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.