SFS 1988:396

880396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

; Lag

SFS 1988:396

om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända

uikom Hn trycket

^

borgenärer;

Utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 5 § lagen (19 81:131) om kallelse

på okända borgenärer ordet "distriktet" skall bytas ut mot "länet".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson
(Justitiedepartementet)

j ,Prop. 1987/88:152, LU 34, rskr. 309.

961

'.31^SFS 1988

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.