SFS 1997:366 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer / SFS 1997:366 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS 1997_366 Lag om ändring i lagen (1981_131) om kallelse på okända borgenärer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:366
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på
okända borgenärer;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4 § lagen (1981:131) om kallelse

på okända borgenärer2 orden ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den region⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU 19, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av 4 § 1996:259.

625

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.