SFS 2005:444 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor / SFS 2005:444 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
050444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CPAKIK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CPAKHJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CPAKHI+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1985:367) om internationella <br/>faderskapsfr�gor;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1985:367) om inter-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">nationella faderskapsfr�gor </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 1 � skall ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 6 a � och 10 a �, och</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 6 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 � </b>Denna lag g�ller fr�gor om faderskap till barn i internationella f�rh�l-<br/>landen.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen finns ocks� best�mmelser om f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ld-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">rabalken i internationella f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rh�llande till Danmark, Finland, Island och Norge g�ller lagen</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">(1979:1001) om erk�nnande av nordiska faderskapsavg�randen i st�llet f�r<br/>710 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Fastst�llelse av f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken</b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 a � </b>Ett f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken kan fastst�llas ge-<br/>nom bekr�ftelse av f�r�ldraskapet under medverkan av svensk socialn�mnd,<br/>om n�mnden �r skyldig att utreda f�r�ldraskapet enligt 2 kap. 8 a eller 9 �<br/>f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i 4 � om m�l om faderskap till�mpas ocks� i fr�ga om m�l</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">om f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Svensk lag till�mpas vid fastst�llelse och vid ogiltigf�rklaring av en be-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">kr�ftelse av s�dant f�r�ldraskap som avses i 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>10 a � </b>Det som s�gs i 7, 8 och 10 �� om faderskap g�ller �ven f�r�ldra-<br/>skap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2005:444</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:444</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Dag Mattsson <br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1985:367) om internationella
faderskapsfr�gor;

utf�rdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1985:367) om inter-

nationella faderskapsfr�gor

dels att 1 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 6 a � och 10 a �, och

n�rmast f�re 6 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 � Denna lag g�ller fr�gor om faderskap till barn i internationella f�rh�l-
landen.

I lagen finns ocks� best�mmelser om f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ld-

rabalken i internationella f�rh�llanden.

I f�rh�llande till Danmark, Finland, Island och Norge g�ller lagen

(1979:1001) om erk�nnande av nordiska faderskapsavg�randen i st�llet f�r
710 a ��.

Fastst�llelse av f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken

6 a � Ett f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken kan fastst�llas ge-
nom bekr�ftelse av f�r�ldraskapet under medverkan av svensk socialn�mnd,
om n�mnden �r skyldig att utreda f�r�ldraskapet enligt 2 kap. 8 a eller 9 �
f�r�ldrabalken.

Det som s�gs i 4 � om m�l om faderskap till�mpas ocks� i fr�ga om m�l

om f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.

Svensk lag till�mpas vid fastst�llelse och vid ogiltigf�rklaring av en be-

kr�ftelse av s�dant f�r�ldraskap som avses i 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.

10 a � Det som s�gs i 7, 8 och 10 �� om faderskap g�ller �ven f�r�ldra-
skap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:444

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:444

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.