SFS 2021:466 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor / SFS 2021:466 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS2021-466.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:SPTABJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SPTABJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1985:367) om internationella </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>faderskapsfr�gor </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1985:367) om inter-<br/>nationella faderskapsfr�gor ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b> En man som �r eller har varit gift med ett barns mor ska anses som <br/>barnets far, d� det f�ljer av lagen i den stat d�r barnet vid f�delsen fick sin <br/>hemvist eller, om inte n�gon ska anses som barnets far enligt den lagen, d� <br/>det f�ljer av lagen i en stat d�r barnet vid f�delsen blev medborgare. Om <br/>barnet vid f�delsen fick sin hemvist i Sverige, ska fr�gan dock alltid <br/>bed�mas enligt svensk lag. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gan om huruvida en man �r eller har varit gift med barnets mor ska </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bed�mas enligt den lag som enligt f�rsta stycket g�ller f�r faderskapet. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Tobias Eriksson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:466</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">4 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1985:367) om internationella

faderskapsfr�gor

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1985:367) om inter-
nationella faderskapsfr�gor ska ha f�ljande lydelse.

2 � En man som �r eller har varit gift med ett barns mor ska anses som
barnets far, d� det f�ljer av lagen i den stat d�r barnet vid f�delsen fick sin
hemvist eller, om inte n�gon ska anses som barnets far enligt den lagen, d�
det f�ljer av lagen i en stat d�r barnet vid f�delsen blev medborgare. Om
barnet vid f�delsen fick sin hemvist i Sverige, ska fr�gan dock alltid
bed�mas enligt svensk lag.

Fr�gan om huruvida en man �r eller har varit gift med barnets mor ska

bed�mas enligt den lag som enligt f�rsta stycket g�ller f�r faderskapet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317.

SFS

2021:466

Publicerad
den

4 juni 2021

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.