SFS 2022:1322 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor / SFS 2022:1322 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS2022-1322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:XQBIXJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:DEYXDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:21px;line-height:32px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft120{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YDXBXH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:JEFRGL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:NDUUQD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (1985:367) om internationella </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>faderskapsfr�gor </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 30 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1985:367) om inter-<br/>nationella faderskapsfr�gor2 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att 6 a och 10 b �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 6 a � ska utg�, <br/><i>dels</i> att rubriken till lagen samt 1, 3, 4, 5, 68, 10, 10 a och 12 �� och </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">rubrikerna n�rmast f�re 3 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 2 � ska lyda F�r�ldraskap omedelbart p� </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">grund av lag, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, och n�rmast f�re 10 � en ny </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag om f�r�ldraskap i internationella situationer <br/>1 �</b>3 Denna lag g�ller fr�gor om f�r�ldraskap till barn i internationella situa-<br/>tioner. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rh�llande till Danmark, Finland, Island och Norge g�ller lagen </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">(1979:1001) om erk�nnande av nordiska f�r�ldraskapsavg�randen i st�llet <br/>f�r 710 a �� och 12 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>2 a �</b> En kvinna som �r eller har varit gift med ett barns mor ska anses som <br/>barnets f�r�lder, d� det f�ljer av lagen i den stat d�r barnet vid f�delsen fick <br/>sin hemvist eller, om inte n�gon kvinna ut�ver modern ska anses som <br/>barnets f�r�lder enligt den lagen, d� det f�ljer av lagen i en stat d�r barnet <br/>vid f�delsen blev medborgare. Om barnet vid f�delsen fick sin hemvist i <br/>Sverige, ska fr�gan dock alltid bed�mas enligt svensk lag. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Fastst�llelse och h�vande av f�r�ldraskap <br/>3 �</b>4 Ett faderskap, eller ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit <br/>gift eller sambo med barnets mor, kan fastst�llas genom bekr�ftelse av fader-<br/>skapet eller f�r�ldraskapet under medverkan av en svensk socialn�mnd, om <br/>n�mnden �r skyldig att utreda faderskapet eller f�r�ldraskapet enligt 2 kap. <br/>1, 8 a eller 9 � f�r�ldrabalken. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2021/22:188, bet. 2021/22:CU28, rskr. 2021/22:445. <br/>2 Senaste lydelse av <br/>6 a � 2005:444 <br/>10 b � 2018:1280 <br/>rubriken n�rmast f�re 6 a � 2005:444. <br/>3 Senaste lydelse 2018:1280. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. <br/>4 Senaste lydelse 1990:1528. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2022:1322 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft120">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 7 juli 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:1322 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">I fr�ga om fastst�llelse enligt f�rsta stycket till�mpas svensk lag. <br/>Om bekr�ftelsen har l�mnats utomlands, ska den �ven om detta inte f�ljer </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">av andra stycket anses giltig till formen, ifall den uppfyller formf�reskrif-<br/>terna i lagen i den stat d�r bekr�ftelsen l�mnades. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>4 �</b>5 M�l om faderskap eller om f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har <br/>varit gift eller sambo med barnets mor f�r tas upp av svensk domstol om </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. barnet har sin hemvist i Sverige,<br/>2. talan f�rs mot en man eller kvinna som har sin hemvist i Sverige eller</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mot flera m�n eller kvinnor som alla har sin hemvist h�r, eller </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. det i andra fall med h�nsyn till barnets, moderns, mannens eller kvin-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">nans anknytning till Sverige finns s�rskilda sk�l att m�let pr�vas h�r i landet. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det sedan talan har v�ckts intr�ffar en �ndring av de omst�ndigheter </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">som grundar svensk domstols beh�righet enligt f�rsta stycket, upph�r inte <br/>domstolens beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I 5 a � finns ytterligare en best�mmelse om svensk domstols beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>5 �</b>6 En talan vid svensk domstol om fastst�llande av ett faderskap eller av <br/>ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med <br/>barnets mor ska pr�vas enligt lagen i den stat d�r barnet har sin hemvist n�r <br/>m�let avg�rs i f�rsta instans. Detsamma g�ller en talan vid svensk domstol <br/>om h�vande av ett faderskap eller ett f�r�ldraskap som g�ller enligt 2 respek-<br/>tive 2 a �. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En talan om fastst�llande av faderskap f�r ett barn som har sin hemvist </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utomlands ska dock alltid pr�vas enligt svensk lag om </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. fastst�llelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,<br/>2. det p�st�s att barnet har tillkommit med mannens spermier, och<br/>3. barnet i hemvistlandet inte har n�gra andra r�ttsliga f�r�ldrar �n man-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">nen och hans make, registrerade partner eller sambo. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�gan om huruvida ett faderskap som g�ller enligt 2 � eller ett f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">skap som g�ller enligt 2 a � ska anses h�vt genom en fastst�llelse av att <br/>n�gon annan �r barnets far eller f�r�lder bed�ms enligt samma lag som har <br/>till�mpats vid fastst�llelsen. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>6 �</b>7 Om ett faderskap eller ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har <br/>varit gift eller sambo med barnets mor har fastst�llts genom en bekr�ftelse, <br/>ska en talan vid svensk domstol om ogiltigf�rklaring av bekr�ftelsen pr�vas <br/>enligt den eller de lagar som best�mmer fastst�llelsens giltighet h�r i landet. <br/>En ogiltigf�rklaring av en bekr�ftelse av ett faderskap f�r dock alltid med-<br/>delas med st�d av svensk lag, om talan grundas p� att den som har l�mnat <br/>bekr�ftelsen inte �r far till barnet. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Giltigheten av utl�ndska avg�randen och fastst�llelser <br/>7 �</b> Ett avg�rande av en utl�ndsk domstol som inneb�r att ett faderskap <br/>eller ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo <br/>med barnets mor har fastst�llts eller h�vts och som har f�tt laga kraft g�ller <br/>i Sverige, om det med h�nsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller <br/>annan anknytning fanns sk�lig anledning att talan pr�vades i den utl�ndska <br/>staten. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Det utl�ndska avg�randet g�ller dock inte i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">5 Senaste lydelse 2018:1280. <br/>6 Senaste lydelse 2018:1280. <br/>7 Senaste lydelse 1990:1528. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2022:1322 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. om svaranden, i fall d�r han eller hon inte har g�tt i svarom�l, inte har</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">f�tt k�nnedom om den v�ckta talan i tillr�cklig tid f�r att kunna svara i saken <br/>eller om svaranden annars inte har f�tt rimliga m�jligheter att f�ra sin talan <br/>i den utl�ndska r�tteg�ngen, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">2. om avg�randet strider mot en svensk dom,<br/>3. om avg�randet strider mot ett h�r i landet giltigt utl�ndskt avg�rande i</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">en r�tteg�ng som b�rjade tidigare �n den andra utl�ndska r�tteg�ngen, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. om avg�randet strider mot en h�r i landet giltig fastst�llelse genom be-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">kr�ftelse av ett faderskap eller av ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller <br/>har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall fastst�llelsen har skett innan <br/>den utl�ndska r�tteg�ngen b�rjade, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. om det h�r i landet p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. om det utomlands p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor, <br/>ifall den r�tteg�ngen har b�rjat tidigare �n den andra utl�ndska r�tteg�ngen <br/>och kan antas leda till ett h�r i landet giltigt avg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 �</b>8 En utl�ndsk fastst�llelse genom bekr�ftelse av ett faderskap eller av <br/>ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med <br/>barnets mor g�ller i Sverige, om den �r giltig enligt lagen i den stat d�r barnet <br/>eller den som har l�mnat bekr�ftelsen hade sin hemvist eller i en stat d�r <br/>n�gon av dem var medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Bekr�ftelsen ska �ven om det inte f�ljer av f�rsta stycket anses giltig till </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">formen, om den uppfyller formf�reskrifterna i lagen i den stat d�r bekr�ftel-<br/>sen l�mnades. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft37">Den utl�ndska fastst�llelsen g�ller dock inte i Sverige <br/>1. om den strider mot ett h�r i landet giltigt avg�rande i en r�tteg�ng som</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">b�rjade innan fastst�llelsen skedde, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. om den strider mot en tidigare, h�r i landet giltig fastst�llelse genom</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">bekr�ftelse av ett faderskap eller av ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r <br/>eller har varit gift eller sambo med barnets mor, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. om det h�r i landet p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor, <br/>ifall r�tteg�ngen har b�rjat innan fastst�llelsen skedde, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. om det utomlands p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor, <br/>ifall r�tteg�ngen har b�rjat innan fastst�llelsen skedde och den kan antas leda <br/>till ett h�r i landet giltigt avg�rande, eller </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. om bekr�ftelsen avser faderskap och �r uppenbart oriktig.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>Konkurrerande f�rfaranden <br/>10 �</b> Om det vid en svensk domstol v�cks en talan om faderskapet till ett <br/>barn eller om f�r�ldraskapet till ett barn f�r en kvinna som �r eller har varit <br/>gift eller sambo med barnets mor men det redan p�g�r en r�tteg�ng om <br/>n�gon av dessa fr�gor utomlands, ska talan avvisas eller f�rklaras vilande i <br/>v�ntan p� ett avg�rande i den utl�ndska r�tteg�ngen som har f�tt laga kraft, <br/>om det kan antas att det avg�randet blir giltigt h�r i landet. Talan f�r dock <br/>pr�vas, om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">8 Senaste lydelse 1990:1528. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> 2022:1322 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den utl�ndska r�tteg�ngen p�g�r i Schweiz, ska i fall som avses i 7 � </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">lagen (1936:79) om erk�nnande och verkst�llighet av dom som meddelats i <br/>Schweiz den best�mmelsen i st�llet till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>10 a �</b>9 Om det p�g�r en r�tteg�ng utomlands om faderskapet till ett barn <br/>eller om f�r�ldraskapet till ett barn f�r en kvinna som �r eller har varit gift <br/>eller sambo med barnets mor, f�r en svensk socialn�mnd inte godk�nna en <br/>bekr�ftelse av faderskapet eller f�r�ldraskapet. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>12 �</b>10 En best�mmelse i en utl�ndsk lag f�r inte till�mpas om det skulle <br/>vara uppenbart of�renligt med grunderna f�r den svenska r�ttsordningen att <br/>till�mpa best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett avg�rande av en utl�ndsk domstol eller en utl�ndsk fastst�llelse genom </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">bekr�ftelse av ett faderskap eller av ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r <br/>eller har varit gift eller sambo med barnets mor g�ller inte i Sverige, om det <br/>skulle vara uppenbart of�renligt med grunderna f�r den svenska r�ttsord-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022.<br/>2. Best�mmelserna i 7, 8 och 12 �� i den nya lydelsen till�mpas �ven i</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">fr�ga om domstolsavg�randen som har meddelats f�re ikrafttr�dandet och <br/>fastst�llelser genom bekr�ftelse som har skett f�re ikrafttr�dandet. Om ett <br/>avg�rande eller en fastst�llelse g�llde i Sverige f�re ikrafttr�dandet, ska av-<br/>g�randet eller fastst�llelsen g�lla h�r �ven efter ikrafttr�dandet. Avg�randen <br/>och fastst�llelser som strider mot ett avg�rande eller en fastst�llelse som <br/>g�llde i Sverige f�re ikrafttr�dandet ska inte vara giltiga h�r. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft47">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">9 Senaste lydelse 2018:1280. <br/>10 Senaste lydelse 1990:1528. </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1985:367) om internationella

faderskapsfr�gor

Utf�rdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1985:367) om inter-
nationella faderskapsfr�gor2

dels att 6 a och 10 b �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 a � ska utg�,
dels att rubriken till lagen samt 1, 3, 4, 5, 68, 10, 10 a och 12 �� och

rubrikerna n�rmast f�re 3 och 7 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 2 � ska lyda F�r�ldraskap omedelbart p�

grund av lag,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 a �, och n�rmast f�re 10 � en ny

rubrik av f�ljande lydelse.

Lag om f�r�ldraskap i internationella situationer
1 �
3 Denna lag g�ller fr�gor om f�r�ldraskap till barn i internationella situa-
tioner.

I f�rh�llande till Danmark, Finland, Island och Norge g�ller lagen

(1979:1001) om erk�nnande av nordiska f�r�ldraskapsavg�randen i st�llet
f�r 710 a �� och 12 � andra stycket.

2 a � En kvinna som �r eller har varit gift med ett barns mor ska anses som
barnets f�r�lder, d� det f�ljer av lagen i den stat d�r barnet vid f�delsen fick
sin hemvist eller, om inte n�gon kvinna ut�ver modern ska anses som
barnets f�r�lder enligt den lagen, d� det f�ljer av lagen i en stat d�r barnet
vid f�delsen blev medborgare. Om barnet vid f�delsen fick sin hemvist i
Sverige, ska fr�gan dock alltid bed�mas enligt svensk lag.

Fastst�llelse och h�vande av f�r�ldraskap
3 �
4 Ett faderskap, eller ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit
gift eller sambo med barnets mor, kan fastst�llas genom bekr�ftelse av fader-
skapet eller f�r�ldraskapet under medverkan av en svensk socialn�mnd, om
n�mnden �r skyldig att utreda faderskapet eller f�r�ldraskapet enligt 2 kap.
1, 8 a eller 9 � f�r�ldrabalken.

1 Prop. 2021/22:188, bet. 2021/22:CU28, rskr. 2021/22:445.
2 Senaste lydelse av
6 a � 2005:444
10 b � 2018:1280
rubriken n�rmast f�re 6 a � 2005:444.
3 Senaste lydelse 2018:1280. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.
4 Senaste lydelse 1990:1528.

SFS

2022:1322

Publicerad
den

7 juli 2022

background image

2

SFS

2022:1322

I fr�ga om fastst�llelse enligt f�rsta stycket till�mpas svensk lag.
Om bekr�ftelsen har l�mnats utomlands, ska den �ven om detta inte f�ljer

av andra stycket anses giltig till formen, ifall den uppfyller formf�reskrif-
terna i lagen i den stat d�r bekr�ftelsen l�mnades.

4 �5 M�l om faderskap eller om f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har
varit gift eller sambo med barnets mor f�r tas upp av svensk domstol om

1. barnet har sin hemvist i Sverige,
2. talan f�rs mot en man eller kvinna som har sin hemvist i Sverige eller

mot flera m�n eller kvinnor som alla har sin hemvist h�r, eller

3. det i andra fall med h�nsyn till barnets, moderns, mannens eller kvin-

nans anknytning till Sverige finns s�rskilda sk�l att m�let pr�vas h�r i landet.

Om det sedan talan har v�ckts intr�ffar en �ndring av de omst�ndigheter

som grundar svensk domstols beh�righet enligt f�rsta stycket, upph�r inte
domstolens beh�righet.

I 5 a � finns ytterligare en best�mmelse om svensk domstols beh�righet.

5 �6 En talan vid svensk domstol om fastst�llande av ett faderskap eller av
ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med
barnets mor ska pr�vas enligt lagen i den stat d�r barnet har sin hemvist n�r
m�let avg�rs i f�rsta instans. Detsamma g�ller en talan vid svensk domstol
om h�vande av ett faderskap eller ett f�r�ldraskap som g�ller enligt 2 respek-
tive 2 a �.

En talan om fastst�llande av faderskap f�r ett barn som har sin hemvist

utomlands ska dock alltid pr�vas enligt svensk lag om

1. fastst�llelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,
2. det p�st�s att barnet har tillkommit med mannens spermier, och
3. barnet i hemvistlandet inte har n�gra andra r�ttsliga f�r�ldrar �n man-

nen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Fr�gan om huruvida ett faderskap som g�ller enligt 2 � eller ett f�r�ldra-

skap som g�ller enligt 2 a � ska anses h�vt genom en fastst�llelse av att
n�gon annan �r barnets far eller f�r�lder bed�ms enligt samma lag som har
till�mpats vid fastst�llelsen.

6 �7 Om ett faderskap eller ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har
varit gift eller sambo med barnets mor har fastst�llts genom en bekr�ftelse,
ska en talan vid svensk domstol om ogiltigf�rklaring av bekr�ftelsen pr�vas
enligt den eller de lagar som best�mmer fastst�llelsens giltighet h�r i landet.
En ogiltigf�rklaring av en bekr�ftelse av ett faderskap f�r dock alltid med-
delas med st�d av svensk lag, om talan grundas p� att den som har l�mnat
bekr�ftelsen inte �r far till barnet.

Giltigheten av utl�ndska avg�randen och fastst�llelser
7 �
Ett avg�rande av en utl�ndsk domstol som inneb�r att ett faderskap
eller ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo
med barnets mor har fastst�llts eller h�vts och som har f�tt laga kraft g�ller
i Sverige, om det med h�nsyn till en parts hemvist eller medborgarskap eller
annan anknytning fanns sk�lig anledning att talan pr�vades i den utl�ndska
staten.

Det utl�ndska avg�randet g�ller dock inte i Sverige,

5 Senaste lydelse 2018:1280.
6 Senaste lydelse 2018:1280.
7 Senaste lydelse 1990:1528.

background image

3

SFS

2022:1322

1. om svaranden, i fall d�r han eller hon inte har g�tt i svarom�l, inte har

f�tt k�nnedom om den v�ckta talan i tillr�cklig tid f�r att kunna svara i saken
eller om svaranden annars inte har f�tt rimliga m�jligheter att f�ra sin talan
i den utl�ndska r�tteg�ngen,

2. om avg�randet strider mot en svensk dom,
3. om avg�randet strider mot ett h�r i landet giltigt utl�ndskt avg�rande i

en r�tteg�ng som b�rjade tidigare �n den andra utl�ndska r�tteg�ngen,

4. om avg�randet strider mot en h�r i landet giltig fastst�llelse genom be-

kr�ftelse av ett faderskap eller av ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller
har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall fastst�llelsen har skett innan
den utl�ndska r�tteg�ngen b�rjade,

5. om det h�r i landet p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-

skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
eller

6. om det utomlands p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-

skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
ifall den r�tteg�ngen har b�rjat tidigare �n den andra utl�ndska r�tteg�ngen
och kan antas leda till ett h�r i landet giltigt avg�rande.

8 �8 En utl�ndsk fastst�llelse genom bekr�ftelse av ett faderskap eller av
ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med
barnets mor g�ller i Sverige, om den �r giltig enligt lagen i den stat d�r barnet
eller den som har l�mnat bekr�ftelsen hade sin hemvist eller i en stat d�r
n�gon av dem var medborgare.

Bekr�ftelsen ska �ven om det inte f�ljer av f�rsta stycket anses giltig till

formen, om den uppfyller formf�reskrifterna i lagen i den stat d�r bekr�ftel-
sen l�mnades.

Den utl�ndska fastst�llelsen g�ller dock inte i Sverige
1. om den strider mot ett h�r i landet giltigt avg�rande i en r�tteg�ng som

b�rjade innan fastst�llelsen skedde,

2. om den strider mot en tidigare, h�r i landet giltig fastst�llelse genom

bekr�ftelse av ett faderskap eller av ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r
eller har varit gift eller sambo med barnets mor,

3. om det h�r i landet p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-

skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
ifall r�tteg�ngen har b�rjat innan fastst�llelsen skedde,

4. om det utomlands p�g�r en r�tteg�ng om faderskapet eller om f�r�ldra-

skapet f�r en kvinna som �r eller har varit gift eller sambo med barnets mor,
ifall r�tteg�ngen har b�rjat innan fastst�llelsen skedde och den kan antas leda
till ett h�r i landet giltigt avg�rande, eller

5. om bekr�ftelsen avser faderskap och �r uppenbart oriktig.

Konkurrerande f�rfaranden
10 �
Om det vid en svensk domstol v�cks en talan om faderskapet till ett
barn eller om f�r�ldraskapet till ett barn f�r en kvinna som �r eller har varit
gift eller sambo med barnets mor men det redan p�g�r en r�tteg�ng om
n�gon av dessa fr�gor utomlands, ska talan avvisas eller f�rklaras vilande i
v�ntan p� ett avg�rande i den utl�ndska r�tteg�ngen som har f�tt laga kraft,
om det kan antas att det avg�randet blir giltigt h�r i landet. Talan f�r dock
pr�vas, om det finns s�rskilda sk�l.

8 Senaste lydelse 1990:1528.

background image

4

SFS

2022:1322

Om den utl�ndska r�tteg�ngen p�g�r i Schweiz, ska i fall som avses i 7 �

lagen (1936:79) om erk�nnande och verkst�llighet av dom som meddelats i
Schweiz den best�mmelsen i st�llet till�mpas.

10 a �9 Om det p�g�r en r�tteg�ng utomlands om faderskapet till ett barn
eller om f�r�ldraskapet till ett barn f�r en kvinna som �r eller har varit gift
eller sambo med barnets mor, f�r en svensk socialn�mnd inte godk�nna en
bekr�ftelse av faderskapet eller f�r�ldraskapet.

12 �10 En best�mmelse i en utl�ndsk lag f�r inte till�mpas om det skulle
vara uppenbart of�renligt med grunderna f�r den svenska r�ttsordningen att
till�mpa best�mmelsen.

Ett avg�rande av en utl�ndsk domstol eller en utl�ndsk fastst�llelse genom

bekr�ftelse av ett faderskap eller av ett f�r�ldraskap f�r en kvinna som �r
eller har varit gift eller sambo med barnets mor g�ller inte i Sverige, om det
skulle vara uppenbart of�renligt med grunderna f�r den svenska r�ttsord-
ningen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022.
2. Best�mmelserna i 7, 8 och 12 �� i den nya lydelsen till�mpas �ven i

fr�ga om domstolsavg�randen som har meddelats f�re ikrafttr�dandet och
fastst�llelser genom bekr�ftelse som har skett f�re ikrafttr�dandet. Om ett
avg�rande eller en fastst�llelse g�llde i Sverige f�re ikrafttr�dandet, ska av-
g�randet eller fastst�llelsen g�lla h�r �ven efter ikrafttr�dandet. Avg�randen
och fastst�llelser som strider mot ett avg�rande eller en fastst�llelse som
g�llde i Sverige f�re ikrafttr�dandet ska inte vara giltiga h�r.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

9 Senaste lydelse 2018:1280.
10 Senaste lydelse 1990:1528.

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.