SFS 2019:238 Lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1987:788) om införande av äktenskapsbalken / SFS 2019:238 Lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken
SFS2019-238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:XSLSHE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DBICNS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1987:788) om inf�rande av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�ktenskapsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 19 � lagen (1987:788) om inf�rande <br/>av �ktenskapsbalken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>19 �</b>2 I fr�ga om en ans�kan om boskillnad som f�r tas upp av svensk dom-<br/>stol enligt 3 kap. 5 � lagen (2019:234) om makars och sambors f�rm�gen-<br/>hetsf�rh�llanden i internationella situationer ska gifterm�lsbalkens best�m-<br/>melser om r�tteg�ngen i boskillnadsm�l fortfarande till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1988:117. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2019:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>238 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">10 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1987:788) om inf�rande av

�ktenskapsbalken

Utf�rdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 19 � lagen (1987:788) om inf�rande
av �ktenskapsbalken ska ha f�ljande lydelse.

19 �2 I fr�ga om en ans�kan om boskillnad som f�r tas upp av svensk dom-
stol enligt 3 kap. 5 � lagen (2019:234) om makars och sambors f�rm�gen-
hetsf�rh�llanden i internationella situationer ska gifterm�lsbalkens best�m-
melser om r�tteg�ngen i boskillnadsm�l fortfarande till�mpas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

2 Senaste lydelse 1988:117.

SFS 2019:

238

Publicerad
den

10 maj 2019

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.