Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1987:789
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1987:789
 Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1987-06-11 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem upphävs lagen (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, när samboförhållandet har upphört före ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett förfogande utan samtycke över egendom före ikraftträdandet.