Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1990:668
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS1990:1449
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1990:668) om nedsättning av vissa underhållsbidrag

SFS nr:    

1990:668
 Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1990-06-14 
   Ändrad:    t.o.m. SF

1990:1449
    Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet)  


1 §   Denna lag är tillämplig på underhållsbidrag till icke hemmavarande  barn om bidraget har senast bestämts genom dom som meddelats eller avtal  som slutits före den 1 januari 1991 och är bestämt i svenskt mynt.

2 §   Ett underhållsbidrag som avses i 1 § skall den 1 februari 1991  sättas ned med 75 kronor per månad, om bidraget uppgår till minst 250  kronor per månad eller 3 000 kronor för helt år.

Uppgår underhållsbidraget till lägre belopp, skall det sättas ned med 30  procent av det belopp som utgår. Om bidraget efter ändringen slutar på  öretal, skall det avrundas nedåt till helt krontal.

Om nedsättningen skulle understiga 25 kronor per månad eller 300 kronor  för helt år, skall underhållsbidraget kvarstå oförändrat.

Skall underhållsbidraget vid i första stycket angiven tidpunkt ändras  enligt lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall  nedsättning enligt första--tredje styckena ske innan sådan ändring görs.  Lag (1990:1449).

3 §   Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får rätten efter yrkande  besluta på annat sätt om bidragsskyldigheten, när reglerna om  underhållsbidrag i föräldrabalken föranleder det.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.