SFS 1990:668

900668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:JVMCGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:FLCOGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:FLCOGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FLCOGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:438px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:668 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>uiLoin Ti n iryckci </b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oiD neds�ttning av vissa underh �llsbidrag; </b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">den 26 juni 1990 </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 14 juni 1990. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Denna lag �r till�mplig p� underh�llsbidrag till icke hemma varande </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">barn om bidraget har senast best�mts genom dom som meddelats eller </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">avtal som slutits f�reden 1 januari 1991 och � r best�mt i sve nskt mynt. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft14">2 � Ett under h�llsbidrag som avses i I � ska ll den 1 februari 1991 s�ttas <br/>ned med 75 kronor per m�nad, om bidraget uppg�r till minst 250 kronor </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">per m�nad eller 3 000 kronor f�r helt �r. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft12">Uppg�r underh�llsbidraget till l�gre belopp, skall det s� ttas ned me d 30 </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">procent av det belopp som utg�r. Om bidraget efter �ndringen slutar p� </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">�retal, skall det avrundas ned�t till helt kronta l. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft12">Om neds�ttningen skulle understiga 25 kronor per m�nad eller 300 </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">kronor f�r helt �r, skall underh�llsbidraget kvarst� of�r�ndrat. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Utan hinder av best�mmelserna i denna lag f�r r�tten efter yrkande </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft14">besluta p� annat s�tt om bidragsskyldighcten, n�r reglerna om underh�lls�<br/>bidrag i f�r�ldrabalken f�ranleder det. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1990. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regering ens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft12">ODD ENGSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREIV ALDS </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">1290 </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft11">I 1'rop. 1989/90; 1 10. SkU30. rskr, 356. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:668 Lag

uiLoin Ti n iryckci

oiD neds�ttning av vissa underh �llsbidrag;

den 26 juni 1990

utf�rdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens be slut' f�reskrivs f�ljande.

1 � Denna lag �r till�mplig p� underh�llsbidrag till icke hemma varande

barn om bidraget har senast best�mts genom dom som meddelats eller

avtal som slutits f�reden 1 januari 1991 och � r best�mt i sve nskt mynt.

2 � Ett under h�llsbidrag som avses i I � ska ll den 1 februari 1991 s�ttas
ned med 75 kronor per m�nad, om bidraget uppg�r till minst 250 kronor

per m�nad eller 3 000 kronor f�r helt �r.

Uppg�r underh�llsbidraget till l�gre belopp, skall det s� ttas ned me d 30

procent av det belopp som utg�r. Om bidraget efter �ndringen slutar p�

�retal, skall det avrundas ned�t till helt kronta l.

Om neds�ttningen skulle understiga 25 kronor per m�nad eller 300

kronor f�r helt �r, skall underh�llsbidraget kvarst� of�r�ndrat.

3 � Utan hinder av best�mmelserna i denna lag f�r r�tten efter yrkande

besluta p� annat s�tt om bidragsskyldighcten, n�r reglerna om underh�lls�
bidrag i f�r�ldrabalken f�ranleder det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1990.

P� regering ens v�gnar

ODD ENGSTR�M

LAILA FREIV ALDS

(Justitiedepartementet)

1290

I 1'rop. 1989/90; 1 10. SkU30. rskr, 356.

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.