SFS 1969:801

690801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 801

Lag

om ändring i lag en den 1 mars 1935 (nr 45) om kvarlåtenskap efter den

som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eDer Norge;

given Stockholms sloll den 28 november 1969.

Vi GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sverig e s, ^ o t e sJ> c h

Vendes Konung, göra veterligt:

Vi med

gott forordna, alt 2 § lagen den 1 mars 1935 om

fm hade henmst i DaLmrk, Finland. Island eller Norge skall ertiäJia

andrad lydelse på sätt nedan anges.

2 §.

framslällning�

av egendomen.

xtför, ott innan be-

JT,?

med belopp, som

fattas, av den som åtgärden påkallat kra\a f

v

språket,

P'»«s Skäligl. Hantlling, som är avfaltiid p& fmslta eDer .slanaslta sj.

' '⬢'⬢P. 1909: 119, ILU 50, istr 330.

¬

background image

2086

1969 ⬢ Nr 801 ocli 802

<;ka[l "(a ra åtföljd av shrkt

ersattmng till danska, norska el)pr

språket

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör lia\a sig hörsamligen att efterratta Till tt

visso iiava Vi detta med egen Iiand underskrivit och med Vårt

bekrafta Utit.

"

sigiH

Stockholms slott den 28 november 1969.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

(Jnslitiedeparlemailet)

LE.VVART GEUB,

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.