SFS 1979:180

790180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:180

Lag

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

';2-

om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198);

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 37, 4 4-50 och 57 §§ folkbokfö-

ringsförordningen (1967-. 198)'' ordet "länsskatterätt" i olika böjningsfor­
mer skall bytas ut mot "länsrätt" i m otsvarande form.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

' Prop. )978/79; 86. JuU 27. rskr 216.

^ Senaste lydelse av

37 § 19 71:310

44 § 1 971:310

45 § 1 971:310

46 § 1 971:310

47 § 1971:310

48 § 1971:310

49 § 1971:310

50 § 1971:310

438

57 §1971:310.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.