SFS 1986:1317

861317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

t'

^!

SFS 1986:1317 Lag

' I

Utkom från trycket

om ändHng 1 folkbokföringslageo (1967:198);

{

den 29 december 1986

I 1

utfärdad den 16 december 1986.

fi

[[ ⬢

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 3, 40 och 57 §§ folkbokförings-

lagen (1967:198)^ ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer skall bytas ut

^

mot "länsskattemyndighet" i m otsvarande form.

' Prop. 1986/87:47, SkU 11 , rskr. 95.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1985: 1121

40 § 1985:1121

2308

57 § 1982:1135.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1987.

SFS 1986:1317

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.