SFS 1970:844

700844.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 844.

soijli

Lag

om ändring i namnlagen (1963: 521);

given Stockholms slott d en 17 december 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ock

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 15 § namnlagen (1963: 521) skall ha nedan angivna ly­

delse.

15 §.2

Förklaras någon

-mannens namn.

fflliSL

Dömes till

mannens namn.

b

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

I;;,,

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

1 Prop. 1970:186, ILU 81 och 82, rskr 470.

^ �nd ringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.