SFS 2017:310 Lag om framtidsfullmakter

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2017:310) om framtidsfullmakter / SFS 2017:310 Lag om framtidsfullmakter
170310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:15px;line-height:17px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:NKFAJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:NKFAJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om framtidsfullmakter;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 april 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inneb�rden av en framtidsfullmakt</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En framtidsfullmakt �r en fullmakt som n�gon (fullmaktsgivaren) ger �t</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">en fysisk person (fullmaktshavaren) att f�retr�da fullmaktsgivaren f�r det fall<br/>han eller hon p� grund av sjukdom, psykisk st�rning, f�rsvagat h�lsotillst�nd<br/>eller n�got liknande f�rh�llande varaktigt och i huvudsak inte l�ngre har f�r-<br/>m�ga att ha hand om de angel�genheter som fullmakten avser.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En framtidsfullmakt f�r omfatta ekonomiska och personliga angel�gen-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">heter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens r�tt i de angel�gen-<br/>heter som framtidsfullmakten omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En framtidsfullmakt f�r inte omfatta �tg�rder som avses i 2 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) eller 1 � tandv�rdslagen<br/>(1985:125). Den f�r inte heller omfatta s�dana fr�gor av utpr�glat personlig<br/>karakt�r som avses i 12 kap. 2 � tredje stycket f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppr�ttande av en framtidsfullmakt</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har fyllt 18 �r och har f�rm�ga att ha hand om sina angel�gen-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heter f�r uppr�tta en framtidsfullmakt.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En framtidsfullmakt ska vara skriftlig.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fullmaktsgivaren ska i tv� vittnens samtidiga n�rvaro skriva under full-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">maktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen.<br/>Vittnena ska ha k�nnedom om att handlingen �r en framtidsfullmakt och be-<br/>kr�fta handlingen med sina underskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fullmaktshavaren f�r inte vara vittne. I �vrigt till�mpas i fr�ga om vittnen</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">10 kap. 2 � f�rsta stycket och 4 � f�rsta och tredje styckena �rvdabalken.</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:822px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Av en framtidsfullmakt ska det framg�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. att det �r fr�ga om en framtidsfullmakt,<br/>2. vem eller vilka som �r fullmaktshavare,</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:310</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 maj 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:310</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. vilka angel�genheter fullmakten omfattar, och<br/>4. vilka �vriga villkor som g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�ndring och �terkallelse av en framtidsfullmakt</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En framtidsfullmakt kan inte g�ras o�terkallelig.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�gg till eller annan �ndring av en framtidsfullmakt till�mpas vad</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som g�ller om uppr�ttande av en framtidsfullmakt. Detta g�ller dock inte om<br/>�ndringen best�r enbart i en begr�nsning av fullmakten.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r �terkallelse av en framtidsfullmakt till�mpas lagen (1915:218) om</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">avtal och andra r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I framtidsfullmakten f�r det best�mmas att en granskare enligt 23 � har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">att �terkalla fullmakten.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Hur en framtidsfullmakt tr�der i kraft</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en framtidsfullmakt uppfyller kraven i 3 och 4 ��, tr�der den i kraft</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">n�r fullmaktsgivarens situation �r s�dan som anges i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Det �r fullmaktshavaren som ska bed�ma om framtidsfullmakten har tr�tt i</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kraft. Detta g�ller inte om det i fullmakten har best�mts att ikrafttr�dandet ska<br/>pr�vas av domstol eller fullmaktshavaren annars beg�r en s�dan pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om fullmaktshavaren bed�mer att framtidsfullmakten har tr�tt i kraft,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ska han eller hon snarast underr�tta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens<br/>make eller sambo och n�rmaste sl�ktingar. Om en granskare enligt 23 � har<br/>utsetts, ska �ven denne underr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Av underr�ttelsen ska det framg� att framtidsfullmakten har tr�tt i kraft och</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">vad den inneh�ller.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Tingsr�tten ska p� ans�kan av fullmaktshavaren besluta att framtids-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">fullmakten har tr�tt i kraft, om f�ruts�ttningarna enligt 9 � f�rsta stycket �r<br/>uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan g�rs till tingsr�tten i den ort d�r fullmaktsgivaren �r folkbok-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rd eller, om fullmaktsgivaren inte �r folkbokf�rd i Sverige, till tingsr�tten i<br/>den ort d�r han eller hon vistas.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det inte finns n�gon beh�rig domstol enligt andra stycket, �r Stock-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">holms tingsr�tt beh�rig domstol.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsammans med en ans�kan enligt 11 � ska fullmaktshavaren ge in</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">framtidsfullmakten i original eller bestyrkt kopia.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Fullmaktshavaren ska i ans�kan l�mna kontaktuppgifter avseende full-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">maktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och n�rmaste sl�k-<br/>tingar.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tten ska inh�mta ett l�karintyg eller n�gon annan likv�rdig utredning</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">betr�ffande fullmaktsgivarens h�lsotillst�nd, om det inte �r uppenbart obe-<br/>h�vligt.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:310</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullmaktsgivaren ska ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan, om det kan</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ske. �ven fullmaktsgivarens make eller sambo och n�rmaste sl�ktingar och<br/>�verf�rmyndaren ska ges tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid handl�ggningen i domstol till�mpas i �vrigt lagen (1996:242) om</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">domstols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Fullmaktshavarens fullg�rande av uppdraget</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullmaktshavaren ska fullg�ra uppdraget i enlighet med fullmaktsgiva-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">rens intressen och, om det �r m�jligt, samr�da med honom eller henne i vik-<br/>tiga fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullmaktshavaren f�r i de angel�genheter som framtidsfullmakten om-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fattar �terkalla andra fullmakter �n framtidsfullmakter.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullmaktshavaren har inte r�tt att f�retr�da fullmaktsgivaren i en fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">d�r fullmaktshavaren sj�lv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmakts-<br/>havarens barn eller n�gon som fullmaktshavaren f�retr�der �r motpart eller av<br/>n�gon annan anledning kan ha motstridiga intressen.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om fullmaktshavaren inte har r�tt att f�retr�da fullmaktsgivaren, ska �ver-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rmyndaren p� fullmaktshavarens beg�ran utse en god man att f�retr�da full-<br/>maktsgivaren. I �vrigt g�ller f�r�ldrabalkens regler om god man.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I den utstr�ckning fullmaktshavarens r�tt att l�mna g�vor inte regleras i</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">framtidsfullmakten f�r han eller hon, till andra �n sig sj�lv, l�mna personliga<br/>presenter vars v�rde inte st�r i missf�rh�llande till fullmaktsgivarens ekono-<br/>miska villkor.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullmaktshavaren har r�tt till arvode endast om det anges i framtids-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">fullmakten. Om arvodets storlek inte framg�r av fullmakten, f�r fullmakts-<br/>havaren ta ut ett med h�nsyn till uppdragets art och omfattning sk�ligt belopp.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r fullmaktshavarens f�rh�llande till fullmaktsgivaren till�mpas be-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">st�mmelserna i 18 kap. handelsbalken om sysslom�n, om inte n�got annat an-<br/>ges i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>F�rh�llandet till tredje man</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om fullmaktshavarens ansvar i f�rh�llande till tredje man f�r att</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">han eller hon har fullmakt till�mpas 25 � lagen (1915:218) om avtal och andra<br/>r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om fullmaktsgivarens bundenhet och informationsplikt i f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">lande till tredje man till�mpas lagen (1915:218) om avtal och andra r�ttshand-<br/>lingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Granskning av fullmaktshavarens verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:904px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullmaktsgivaren f�r i framtidsfullmakten utse n�gon som ska granska</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">fullmaktshavarens verksamhet.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:310</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om granskaren beg�r det, ska fullmaktshavaren l�mna redovisning f�r sitt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en granskare inte har utsetts, ska fullmaktshavaren p� beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">fullmaktsgivarens make eller sambo eller n�rmaste sl�ktingar l�mna redovis-<br/>ning f�r sitt uppdrag. Redovisning beh�ver inte l�mnas oftare �n en g�ng per<br/>�r.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Fullmaktshavaren ska p� beg�ran av �verf�rmyndaren l�mna redovis-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">ning f�r sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsf�rh�llandet och vidtagna<br/>�tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">�verf�rmyndaren f�r besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">inte l�ngre f�r brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid fullg�randet<br/>av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig f�rsummelse<br/>eller annars visat sig vara of�rm�gen att ta till vara fullmaktsgivarens intres-<br/>sen.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart. Beslutet f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">till den tingsr�tt som anges i 11 � andra och tredje styckena. Vid handl�gg-<br/>ningen i domstol till�mpas i �vrigt lagen (1996:242) om domstols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>En framtidsfullmakts verkan i vissa situationer</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">En framtidsfullmakt saknar verkan i den utstr�ckning godmanskap en-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">ligt 11 kap. 4 � f�r�ldrabalken eller f�rvaltarskap anordnas f�r fullmaktsgiva-<br/>ren.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om fullmaktsgivaren d�r, f�rs�tts i konkurs eller f�r f�rvaltare efter</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">det att framtidsfullmakten har tr�tt i kraft, till�mpas 21, 23, 24 och 26 �� la-<br/>gen (1915:218) om avtal och andra r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens<br/>omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Fullmaktshavarens r�tt att l�ta n�gon annan r�ttshandla f�r <br/>fullmaktsgivaren</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid tillf�lligt f�rhinder f�r fullmaktshavaren att utf�ra sitt uppdrag f�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">han eller hon genom skriftlig fullmakt ge en fysisk person beh�righet att f�re-<br/>tr�da fullmaktsgivaren i fr�ga om ordin�ra r�ttshandlingar med anknytning<br/>till dennes dagliga livsf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid behov av hj�lp i en s�rskild fr�ga f�r fullmaktshavaren genom</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">skriftlig fullmakt ge n�gon annan beh�righet att f�retr�da fullmaktsgivaren.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En s�dan fullmakt ska vara st�lld till en fysisk person. Om fullmakten avser</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">en ekonomisk fr�ga, f�r den dock st�llas till ett kreditinstitut eller ett v�rde-<br/>pappersinstitut.</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:310</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">MORGAN JOHANSSON<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om framtidsfullmakter;

utf�rdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Inneb�rden av en framtidsfullmakt

1 �

En framtidsfullmakt �r en fullmakt som n�gon (fullmaktsgivaren) ger �t

en fysisk person (fullmaktshavaren) att f�retr�da fullmaktsgivaren f�r det fall
han eller hon p� grund av sjukdom, psykisk st�rning, f�rsvagat h�lsotillst�nd
eller n�got liknande f�rh�llande varaktigt och i huvudsak inte l�ngre har f�r-
m�ga att ha hand om de angel�genheter som fullmakten avser.

2 �

En framtidsfullmakt f�r omfatta ekonomiska och personliga angel�gen-

heter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens r�tt i de angel�gen-
heter som framtidsfullmakten omfattar.

En framtidsfullmakt f�r inte omfatta �tg�rder som avses i 2 kap. 1 � f�rsta

stycket h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) eller 1 � tandv�rdslagen
(1985:125). Den f�r inte heller omfatta s�dana fr�gor av utpr�glat personlig
karakt�r som avses i 12 kap. 2 � tredje stycket f�r�ldrabalken.

Uppr�ttande av en framtidsfullmakt

3 �

Den som har fyllt 18 �r och har f�rm�ga att ha hand om sina angel�gen-

heter f�r uppr�tta en framtidsfullmakt.

4 �

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig.

Fullmaktsgivaren ska i tv� vittnens samtidiga n�rvaro skriva under full-

maktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen.
Vittnena ska ha k�nnedom om att handlingen �r en framtidsfullmakt och be-
kr�fta handlingen med sina underskrifter.

Fullmaktshavaren f�r inte vara vittne. I �vrigt till�mpas i fr�ga om vittnen

10 kap. 2 � f�rsta stycket och 4 � f�rsta och tredje styckena �rvdabalken.

5 �

Av en framtidsfullmakt ska det framg�

1. att det �r fr�ga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som �r fullmaktshavare,

1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.

SFS 2017:310

Utkom fr�n trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:310

3. vilka angel�genheter fullmakten omfattar, och
4. vilka �vriga villkor som g�ller.

�ndring och �terkallelse av en framtidsfullmakt

6 �

En framtidsfullmakt kan inte g�ras o�terkallelig.

7 �

Vid till�gg till eller annan �ndring av en framtidsfullmakt till�mpas vad

som g�ller om uppr�ttande av en framtidsfullmakt. Detta g�ller dock inte om
�ndringen best�r enbart i en begr�nsning av fullmakten.

8 �

F�r �terkallelse av en framtidsfullmakt till�mpas lagen (1915:218) om

avtal och andra r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de.

I framtidsfullmakten f�r det best�mmas att en granskare enligt 23 � har r�tt

att �terkalla fullmakten.

Hur en framtidsfullmakt tr�der i kraft

9 �

Om en framtidsfullmakt uppfyller kraven i 3 och 4 ��, tr�der den i kraft

n�r fullmaktsgivarens situation �r s�dan som anges i 1 �.

Det �r fullmaktshavaren som ska bed�ma om framtidsfullmakten har tr�tt i

kraft. Detta g�ller inte om det i fullmakten har best�mts att ikrafttr�dandet ska
pr�vas av domstol eller fullmaktshavaren annars beg�r en s�dan pr�vning.

10 �

Om fullmaktshavaren bed�mer att framtidsfullmakten har tr�tt i kraft,

ska han eller hon snarast underr�tta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens
make eller sambo och n�rmaste sl�ktingar. Om en granskare enligt 23 � har
utsetts, ska �ven denne underr�ttas.

Av underr�ttelsen ska det framg� att framtidsfullmakten har tr�tt i kraft och

vad den inneh�ller.

11 �

Tingsr�tten ska p� ans�kan av fullmaktshavaren besluta att framtids-

fullmakten har tr�tt i kraft, om f�ruts�ttningarna enligt 9 � f�rsta stycket �r
uppfyllda.

En ans�kan g�rs till tingsr�tten i den ort d�r fullmaktsgivaren �r folkbok-

f�rd eller, om fullmaktsgivaren inte �r folkbokf�rd i Sverige, till tingsr�tten i
den ort d�r han eller hon vistas.

Om det inte finns n�gon beh�rig domstol enligt andra stycket, �r Stock-

holms tingsr�tt beh�rig domstol.

12 �

Tillsammans med en ans�kan enligt 11 � ska fullmaktshavaren ge in

framtidsfullmakten i original eller bestyrkt kopia.

Fullmaktshavaren ska i ans�kan l�mna kontaktuppgifter avseende full-

maktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och n�rmaste sl�k-
tingar.

13 �

R�tten ska inh�mta ett l�karintyg eller n�gon annan likv�rdig utredning

betr�ffande fullmaktsgivarens h�lsotillst�nd, om det inte �r uppenbart obe-
h�vligt.

background image

3

SFS 2017:310

Fullmaktsgivaren ska ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan, om det kan

ske. �ven fullmaktsgivarens make eller sambo och n�rmaste sl�ktingar och
�verf�rmyndaren ska ges tillf�lle att yttra sig.

14 �

Vid handl�ggningen i domstol till�mpas i �vrigt lagen (1996:242) om

domstols�renden.

Fullmaktshavarens fullg�rande av uppdraget

15 �

Fullmaktshavaren ska fullg�ra uppdraget i enlighet med fullmaktsgiva-

rens intressen och, om det �r m�jligt, samr�da med honom eller henne i vik-
tiga fr�gor.

16 �

Fullmaktshavaren f�r i de angel�genheter som framtidsfullmakten om-

fattar �terkalla andra fullmakter �n framtidsfullmakter.

17 �

Fullmaktshavaren har inte r�tt att f�retr�da fullmaktsgivaren i en fr�ga

d�r fullmaktshavaren sj�lv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmakts-
havarens barn eller n�gon som fullmaktshavaren f�retr�der �r motpart eller av
n�gon annan anledning kan ha motstridiga intressen.

Om fullmaktshavaren inte har r�tt att f�retr�da fullmaktsgivaren, ska �ver-

f�rmyndaren p� fullmaktshavarens beg�ran utse en god man att f�retr�da full-
maktsgivaren. I �vrigt g�ller f�r�ldrabalkens regler om god man.

18 �

I den utstr�ckning fullmaktshavarens r�tt att l�mna g�vor inte regleras i

framtidsfullmakten f�r han eller hon, till andra �n sig sj�lv, l�mna personliga
presenter vars v�rde inte st�r i missf�rh�llande till fullmaktsgivarens ekono-
miska villkor.

19 �

Fullmaktshavaren har r�tt till arvode endast om det anges i framtids-

fullmakten. Om arvodets storlek inte framg�r av fullmakten, f�r fullmakts-
havaren ta ut ett med h�nsyn till uppdragets art och omfattning sk�ligt belopp.

20 �

F�r fullmaktshavarens f�rh�llande till fullmaktsgivaren till�mpas be-

st�mmelserna i 18 kap. handelsbalken om sysslom�n, om inte n�got annat an-
ges i denna lag.

F�rh�llandet till tredje man

21 �

I fr�ga om fullmaktshavarens ansvar i f�rh�llande till tredje man f�r att

han eller hon har fullmakt till�mpas 25 � lagen (1915:218) om avtal och andra
r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de.

22 �

I fr�ga om fullmaktsgivarens bundenhet och informationsplikt i f�rh�l-

lande till tredje man till�mpas lagen (1915:218) om avtal och andra r�ttshand-
lingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de.

Granskning av fullmaktshavarens verksamhet

23 �

Fullmaktsgivaren f�r i framtidsfullmakten utse n�gon som ska granska

fullmaktshavarens verksamhet.

background image

4

SFS 2017:310

Om granskaren beg�r det, ska fullmaktshavaren l�mna redovisning f�r sitt

uppdrag.

24 �

Om en granskare inte har utsetts, ska fullmaktshavaren p� beg�ran av

fullmaktsgivarens make eller sambo eller n�rmaste sl�ktingar l�mna redovis-
ning f�r sitt uppdrag. Redovisning beh�ver inte l�mnas oftare �n en g�ng per
�r.

25 �

Fullmaktshavaren ska p� beg�ran av �verf�rmyndaren l�mna redovis-

ning f�r sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsf�rh�llandet och vidtagna
�tg�rder.

26 �

�verf�rmyndaren f�r besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis

inte l�ngre f�r brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid fullg�randet
av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig f�rsummelse
eller annars visat sig vara of�rm�gen att ta till vara fullmaktsgivarens intres-
sen.

Ett beslut enligt f�rsta stycket g�ller omedelbart. Beslutet f�r �verklagas

till den tingsr�tt som anges i 11 � andra och tredje styckena. Vid handl�gg-
ningen i domstol till�mpas i �vrigt lagen (1996:242) om domstols�renden.

En framtidsfullmakts verkan i vissa situationer

27 �

En framtidsfullmakt saknar verkan i den utstr�ckning godmanskap en-

ligt 11 kap. 4 � f�r�ldrabalken eller f�rvaltarskap anordnas f�r fullmaktsgiva-
ren.

28 �

Om fullmaktsgivaren d�r, f�rs�tts i konkurs eller f�r f�rvaltare efter

det att framtidsfullmakten har tr�tt i kraft, till�mpas 21, 23, 24 och 26 �� la-
gen (1915:218) om avtal och andra r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens
omr�de.

Fullmaktshavarens r�tt att l�ta n�gon annan r�ttshandla f�r
fullmaktsgivaren

29 �

Vid tillf�lligt f�rhinder f�r fullmaktshavaren att utf�ra sitt uppdrag f�r

han eller hon genom skriftlig fullmakt ge en fysisk person beh�righet att f�re-
tr�da fullmaktsgivaren i fr�ga om ordin�ra r�ttshandlingar med anknytning
till dennes dagliga livsf�ring.

30 �

Vid behov av hj�lp i en s�rskild fr�ga f�r fullmaktshavaren genom

skriftlig fullmakt ge n�gon annan beh�righet att f�retr�da fullmaktsgivaren.

En s�dan fullmakt ska vara st�lld till en fysisk person. Om fullmakten avser

en ekonomisk fr�ga, f�r den dock st�llas till ett kreditinstitut eller ett v�rde-
pappersinstitut.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

background image

5

SFS 2017:310

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.