Statistiska centralbyråns kungörelse (1979:124) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1979:124
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1979:124
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1979-03-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680 med senaste ändring 1978:859) om ändring av vissa underhållsbidrag m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag dels att bidragsbelopp till eget eller annans barn skall höjas med fem procent fr.o.m. den 1 april 1979, dels att bidragsbelopp till övriga, dvs. make, förutvarande make, fader eller moder, skall höjas med sju procent fr.o.m. samma datum. Ändringarna gäller inte bidragsbelopp som bestämts under tiden januari-mars 1979.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.