Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1981:185
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1981:185
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1981-03-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 april 1981 med åtta procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med tolv procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under tiden januari-mars 1981 eller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, skall enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag utgå med närmast lägre krontal.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.