Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:1281)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1982:1281
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Statistiska centralbyråns kungörelse (1982:1281) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS nr:

1982:1281
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1982-12-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1983 med sex procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med åtta procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1982 eller senare. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.