Statistiska centralbyråns kungörelse (1985:1039) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1985:1039
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Statistiska centralbyråns kungörelse (1985:1039) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS nr:

1985:1039
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1985-12-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1986 med fyra procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och med sex procent för underhållsbidrag till make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1985 eller senare. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.