Statistiska centralbyråns kungörelse (1986:1429) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1986:1429
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1986:1429
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1986-12-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1987 med tre procent för underhållsbidrag till eget eller annans barn och till make, förutvarande make, fader eller moder.

Höjningarna gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1986 eller senare. Höjningarna gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.