Statistiska centralbyråns kungörelse (1990:1459)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1990:1459
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1990:1459
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1990-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1991 med åtta procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1990 eller senare. Höjningen gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmaste lägre krontal.