Statistiska centralbyråns kungörelse (1991:2046)om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1991:2046
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1991:2046
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1991-12-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1992 med fyra procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1991 eller senare.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.