Statistiska centralbyråns kungörelse (1993:1678) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:1678
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Statistiska centralbyråns kungörelse (1993:1678) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
SFS nr:

1993:1678
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1993-12-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1994 med två procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1993 eller senare.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.