Statistiska centralbyråns kungörelse (1994:2084) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:2084
Departement: Statistiska centralbyrån
Länk: Länk till register

SFS nr:

1994:2084
Departement/myndighet: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1994-12-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1995 med en procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1994 eller senare.

Bidrag vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.